Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng các quy định về chất lượng và tổ chức triển khai việc kiểm soát chất lượng
- Nghiên cứu và thiết lập các chỉ tiêu chất lượng của các dự án công nghệ
- Soạn thảo các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến việc quản lý chất lượng dự án
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai việc kiểm soát chất lượng các dự án của Khối Công nghệ
- Đề xuất cải tiến các quy trình, quy định đã ban hành để từng bước nâng cao chất lượng triển khai dự án và tối ưu hóa nguồn lực
- Xác định, đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo để cải thiện chất lượng dự án hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc

2. Tổ chức quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng dự án
- Lập kế hoạch hàng năm về quản lý chất lượng và bảo vệ kế hoạch trước Ban Lãnh đạo Khối
- Tổ chức triển khai việc quản lý chất lượng cho các dự án đã được phê duyệt
- Báo cáo hoạt động quản lý chất lượng cho Ban Lãnh đạo Khối

3. Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý chất lượng
- Quản lý trực tiếp đến các thành viên trong nhóm
- Hướng dẫn, đào tạo các thành viên trong nhóm hoàn thành tốt công việc được giao
- Khuyến khích sự trung thực và tinh thần làm việc của các thành viên trong nhóm
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện năng suất và hiệu suất nhân viên để xây dựng một nhóm làm việc hiệu suất cao

Job Requirement

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, CNTT.
- Có chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ
- Tiếng Anh: tối thiểu cấp độ B1 hoặc TOEIC 450-650
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
2. Kinh nghiệm:
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý quản lý dự án tại các doanh nghiệp ngành tài chính
- Ưu tiên người có kinh nghiệm tham gia đánh giá, quản lý hệ thống ISO, CMMi
3. Kiến thức:
- Có kiến thức về thiết lập, điều phối dự án trong hoạt động tổ chức công nghệ, hoạt động tài chính
- Hiểu biết các phần mềm báo cáo và tính toán, phân tích số liệu
- Am hiểu về ISO, PMP, CMMI
- Có kiến thức sâu về quản lý chất lượng
- Am hiểu các vấn đề quản lý doanh nghiệp

4. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Khả năng tư duy logic
+ Khả năng giải quyết vấn đề
+ Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
+ Khả năng đàm phán
5. Các yêu cầu khác: Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.