Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết kế các ấn phẩm cho Bộ phận Marketing, thiết kế các ấn phẩm online và offline như Banner, Poster, Tờ rơi, Backdrop, Standee, Brochure, Catalogue..
 • Phối hợp với các nhân sự trọng Bộ phận Marketing để xây dựng các ý tưởng, triển khai các thiết kế.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp hoặc đang học Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế, thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Có khả năng tư duy thẩm mỹ Tốt, Có khả năng sáng tạo
 • Kinh nghiệm thiết kế tối thiểu 1 năm
 • Thành thạo illustrator, Ai, Indesign, Photoshop,…
 • Biết chụp ảnh, dựng video, thiết kế ảnh gift là một lợi thế
 • Chủ động, tự giác để đảm bảo tiến độ công việc được giao

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.