Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

1. Tổ chức thực hiện một các các công tác sau:
- Tổng hợp dữ liệu, cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Quản lý và thu hồi nợ bán lẻ/ Giám đốc Quản trị nợ rủi ro Bán lẻ và/hoặc phục vụ cho việc vận hành, quản lý nghiệp vụ quản lý nợ
- Phân bổ và quản lý danh mục theo quy định của MSB và theo chiến lược của Giám đốc Trung tâm Quản lý và thu hồi nợ bán lẻ bao gồm: Phân bổ/quản lý danh mục khách hàng cho các nhóm Cảnh báo nợ sớm, Quản lý nợ qua điện thoại, tại hiện trường, truy dấu khách hàng, Xử lý nợ, Hợp tác thu hồi nợ…… Tiếp nhận Khách hàng từ các đơn vị khác của MSB chuyển cho Trung tâm quản lý và thu hồi nợ bán lẻ. Đầu mối chuyển Khách hàng cho các Khối Quản lý tín dụng và các phòng ban khác.
- Cập nhật thông tin đầu vào trên hệ thống phần mềm Quản lý và thu hồi nợ phục vụ cho việc quản lý danh mục và cho việc cung cấp thông tin cho các tác nghiệp quản lý nợ bán lẻ
- Tham gia xây dựng chính sách KPI, incentive. Tính KPI, incentive.
- Lập báo cáo vận hành, phân tích và báo cáo quản lý theo yêu cầu của Chuyên gia, các cấp lãnh đạo.

2. Xây dựng và quản lý chất lượng công việc:
 - Cam kết hiệu quả chất lượng dịch vụ (SLA) với các NHCD/Khối/Ban/nội bộ Trung tâm quản lý và thu hồi nợ bán lẻ;
 - Theo dõi, kiểm soát chất lượng triển khai các nghiệp vụ nói trên và đưa ra giải pháp khắc phục hoặc nâng cao hiệu quả công việc;
 - Phối hợp và lắng nghe các ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng công việc;

3. Quản lý nhân sự:
 - Tham gia xây dựng chính sách thưởng hiệu suất phù hợp, hiệu quả nhằm mục đích khuyến khích động viên CBNV;
 - Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nhân sự để đảm bảo các nguồn lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, hiệu quả thu hồi nợ (Tuyển dụng, nhân sự, phúc lợi, đào tạo, xây dựng đội ngũ kế cận, vv…

Job Requirement

1.Trình độ

- Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng (Kỹ năng Excel tốt, kỹ năng word và powerpoint tương đối tốt) và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực ngân hàng/công ty tài chính, tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm về mảng liên quan tới công việc phụ trách

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung:

+ Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng

-  Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu về sản phẩm dịch vụ:  Có hiểu biết cơ bản về  tín dụng

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung:

+ Giao tiếp & Truyền thông

+ Quản trị các mối quan hệ

+ Tư duy Logic

- Năng lực chuyên môn:

+ Giỏi Excel và SQL, hiểu biết nghiệp vụ thu hồi nợ

+   Kỹ năng quản lý thời gian

+ Khả năng phân tích, khả năng tổ chức điều phối

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.