Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Vai trò và mục tiêu:

- Thực hiện xây dựng hệ thống dữ liệu tài chính, báo cáo tài chính, phân tích tài chính, đánh giá hiệu suất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị các dự án chuyển đổi

- Tổ chức, xây dựng kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh của các dự án chuyển đổi, thực hiện các chỉ số tài chính một cách hiệu quả và hoàn thành kế hoạch tài chính được giao

- Tham gia chuyên trách cùng Quản trị dự án triển khai Quartely Business Review (QBR)                  

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất theo phân công:

+ Tham gia chuyên trách cùng Quản trị dự án triển khai Quartely Business Review (QBR)

+ Phụ trách xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo tài chính, báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích liên quan tới tài chính của các dự án chuyển đổi

+ Phụ trách tính toán chỉ tiêu tài chính trong KPI của các dự án chuyển đổi

+ Phụ trách việc thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tài chính của các dự án chuyển đổi đối với NHNN, các cơ quan Quản lý nhà nước

+ Phụ trách việc thực hiện các chính sách tài chính kinh doanh tuân thủ theo các chính sách của Ngân hàng

+ Review mô hình kinh tế cho các dự án chuyển đổi, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp quản lý tài chính hiệu quả                                                           

- Tổ chức xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của các dự án chuyển đổi:

+ Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh (mảng tài chính) của các dự án chuyển đổi

+ Hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hàng năm/giai đoạn 5 năm cho các dự án chuyển đổi

+ Thực hiện đánh giá, phân tích và đưa ra dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng/ hàng quý của các dự án chuyển đổi   

Job Requirement

1. Trình độ:                            

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên

- Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng                             

2. Kinh nghiệm:                  

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm Kế toán/Ngân hàng/Tài chính. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả chuyển đổi số.                                                                      

3. Kiến thức:                 

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Am hiểu quy định của Pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của Ngân hàng

+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác tài chính, kế toán, ngân hàng

- Kiến thức chuyên môn:

+ Am hiểu sâu về sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB

+ Am hiểu quy trình, quy định: Am hiểu các quy trình chính sách nội bộ cũng như các quy định của Pháp luật

+ Am hiểu các chuẩn mực kế toán

+ Am hiểu sâu về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả chuyển đổi số.                                                                                                                                                               

4. Kỹ năng/Khả năng                                

- Năng lực hành vi/Thái độ:

+ Tinh thần trách nhiệm

+ Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

+ Khả năng giao tiếp và truyền thông

+ Khả năng tư duy logic

+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức một cách độc lập

- Năng lực chuyên môn

+ Khả năng giải quyết vấn đề

+ Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc                 

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

GĐ Thẩm định KH Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB - 1I235

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.