Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai thực hiện công tác tìm kiếm và triển khai các dự án Bất động sản:

 • Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm các dự án bất động sản theo địa bàn được phân công phụ trách;
 • Lập bảng kế hoạch công việc, bảng tiến độ từng Dự án đã được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt;
 • Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình quy hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc của các dự án tại các địa bàn do Team phụ trách, từ đó có những báo cáo, đề xuất hợp lý lên Giám đốc PTDA để đảm bảo việc tìm kiếm Dự án đạt hiệu quả tốt nhất;
 • Trực tiếp làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại các địa phương và các đối tác có liên quan tại địa phương có dự án nhằm triển khai và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình tìm kiếm, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và TNG.

2. Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án:

 • Thực hiện việc phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư, các rủi ro từ đó đưa ra các phương án, giải pháp phát triển dự án và đề xuất phương án đầu tư dự án.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch phương án đầu tư, phương án tài chính dự án; Lập các bản thuyết trình phương án đầu tư và hiệu quả đầu tư.

3. Công tác quy hoạch chi tiết 1/500 (quy hoạch phân khu 1/2000):

 • Phối hợp các nhà thầu/Ban Thiết kế hoàn thiện hồ sơ quy hoạch dự án
 • Trực tiếp làm việc với Sở ban ngành địa phương để thống nhất nội dung nhiệm vụ quy hoạch.
 • Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước báo cáo, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ quy hoạch dự án.

4. Kiểm soát thủ tục pháp lý để thực hiện đầu tư Dự án:

 • Thực hiện các công việc liên quan đến việc trình chấp thuận thủ trương đầu tư dự án (theo hình thức đấu thầu hoặc đấu giá).
 • Thực hiện các công việc liên quan đến niêm yết danh mục dự án đầu tư (đối với dự án đấu thầu); ra quyết định thu hồi, GPMB (đối với dự án đấu giá).
 • Phối hợp để hoàn thiện hồ sơ tham dự sơ tuyển, đấu thầu (đối với các dự án đấu thầu); đàm phán, thống nhất giá trị đối với các dự án đấu giá.
 • Hoàn thiện ký kết hợp đồng thực hiện dự án với cơ quan Nhà nước (đối với dự án đấu thầu); Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá (đối với Dự án đấu giá).

5. Quản trị rủi ro:

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình tìm kiếm/đánh giá dự án tại các địa bàn hoạt động cũng như quá trình làm việc với nhà nước
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

6. Các nhiệm vụ khác:

 • Tham gia các cuộc họp và thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phát triển dự án theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;
 •  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Team và Trưởng ban.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc sư, quy hoạch ... hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh ở trình độ cơ bản, có điểm TOEIC từ 200-300.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, CAD, Project

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu hoặc có kiến thức về pháp luật đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung:

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng lập báo cáo/phân tích/đánh giá

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Nguồn vốn - Ban nguồn vốn - TNG Realty - 2U114

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý ý tưởng - Ban Quản lý và Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U110

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý hiệu suất - Phòng Quản lý hiệu suất - TNG Realty - 2U113

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý sản phẩm - TNG Realty - 2U112

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U111

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - TNG Realty - 2U109

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kế toán - Ban Kế toán - TNG Realty - 2U108

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Giải phóng mặt bằng - TNG Realty - TNG Realty - 2U107

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên chính Quản lý chất lượng dịch vụ - Công ty TNS Holdings - 1N219

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/07/2022

Giám đốc Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn Ngành (Xây dựng - Vật liệu Xây dựng) - EB - MSB - 1P159

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.