Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý khách hàng, nhận bàn giao KH từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác khi được giao; Rà soát, phân tích, đánh giá, thực trạng khoản vay, tài sản,…; Xây dựng các phương án quản lý khách hàng, cải thiện tình trạng nợ, thu hồi nợ

2. Trình cấp tín dụng đối với các KH có nhu cầu có tính chất đặc thù về quan hệ/dư nợ/xử lý các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro tại MSB 

3. Phát triển, trình cấp tín dụng đối với các KH mới có nhu cầu như chức năng RM các ngân hàng chuyên doanh khác.

4. Tham gia quản lý trực tiếp các dự án cấp tín dụng đặc thù/kết hợp xử lý nợ.

5. Lập phương án và trình triển khai thực hiện các biện pháp xử lý nợ, thu hồi nợ đối với các khách hàng được giao

6. Tham gia cùng Lãnh đạo phòng đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV, cùng tham gia với Lãnh đạo phòng đánh giá các KH, các khoản vay phức tạp yêu cầu cần các phương án xử lý kịp thời đảm bảo lợi ích của MSB và khách hàng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1, có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Tín dụng DN, thẩm định/phê duyệt, xử lý nợ
 • Kinh nghiệm quản lý:  Có ít nhất 02 năm giữ cương vị quản lý trong lĩnh vực liên quan.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
 • Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, dân sự, hình sự
 • Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
 • Am hiểu hệ thống.

- Kiến thức chuyên môn:

 •  Am hiểu về tài chính, kế toán, phân tích báo cáo tài chính, phân tích dự án đầu tư, xử lý nợ.

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung:  Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, duy trì các mối quan hệ tốt
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng phân tích, tư duy logic, xử lý các tình huống phát sinh trong công việc. Áp dụng kiến thức vào công việc một cách hiệu quả.

5. Các yêu cầu khác: (Ví dụ: ngoại hình, tuổi tác,…)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng bộ phận Tiếp nhận nhân sự và quản lý hồ sơ - TTL - 1S071

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/07/2022

Giám đốc Triển khai Đào tạo - TTL - 1S067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.