Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Quan hệ khách hàng
- Hỗ trợ RM trong việc phát triển quan hệ khách hàng phân cấp theo cấp bậc quản lý của khách hàng, cụ thể:
+ Đề xuất các giải pháp, sản phẩm tới RM nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
+ Trực tiếp tương tác và quản lý quan hệ với nhân sự theo phân cấp của khách hàng có liên quan mật thiết tới việc vận hành giao dịch, ký kết hồ sơ giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng;
+ Hỗ trợ và giải đáp các yêu cầu của khách hàng liên quan tới chính sách, sản phẩm của ngân hàng.
- Thực hiện tiếp nhận thông tin phản hồi và đề nghị về khách hàng (nếu có).

2. Quản trị bán hàng
2.1 Hỗ trợ RM trong các công việc xây dựng và triển khai giải pháp cho khách hàng:
- Điều phối các đơn vị liên quan để xây dựng đề xuất, giải pháp theo đề nghị của khách hàng.
- Triển khai giải pháp sản phẩm theo đề xuất khách hàng.
- Tiếp nhận ý kiến đóng góp từ khách hàng và từ nội bộ ngân hàng để phản hồi lại cho RM và các đơn vị liên quan.
- Thu thập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, hoàn thiện thủ tục về hồ sơ liên quan tới vận hành giao dịch của khách hàng tại ngân hàng
- Thực hiện xây dựng các đề xuất vận hành sản phẩm cho khách hàng, soạn thảo văn bản trình RM và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Soạn thảo tờ trình tín dụng/tờ trình thay đổi điều kiện tín dụng/ tờ trình tái cấp HMTD trình RM chấp thuận và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
2.2 Hỗ trợ RM trong các công việc quản lý khách hàng:
- Thực hiện công tác kiểm tra sau cho vay đối với khách hàng.
- Cập nhập thông tin về chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng tới khách hàng.
- Rà soát mức độ sinh lời của danh mục khách hàng được quản lý bởi RM, xây dựng kế hoạch gia tăng mức độ sinh lời của danh mục khách hàng.
- Quản lý chất lượng tín dụng của khách hàng/định kỳ đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với danh mục khách hàng được phân công hỗ trợ quản lý.
- Định kỳ hàng tháng/quý/...thực hiện thông báo và đôn đốc thu hồi các khoản lãi vay, phí dịch vụ theo danh mục khách hàng được phân công hỗ trợ quản lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ.

3. Công tác vận hành liên quan tới quá trình giải ngân:
- Thu thập hồ sơ theo danh mục hồ sơ yêu cầu đối với nghiêp vụ cấp tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp.
- Soạn thảo tờ trình, trình lãnh đạo đơn vị kinh doanh phê duyệt; Gửi tờ trình, hồ sơ tới bộ phận tái thẩm.
- Làm việc với đơn vị liên quan để thu thập biên bản phê duyệt, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp ...
- Hỗ trợ soạn thảo văn bản theo danh mục hồ sơ cho khách hàng: biên bản họp HĐQT...
- Đầu mối tiếp nhận góp ý về mẫu biểu của danh mục hồ sơ từ khách hàng và làm việc với các đơn vị liên quan như Pháp chế, QLRR, vận hành ...
- Soạn thảo tờ trình thay đổi điều kiện về mẫu biểu, điều kiện tín dụng sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng, trình SRM/RM phê duyệt xác thực và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Soạn thảo thông báo tín dụng gửi khách hàng và các hồ sơ liên quan, thu thập hồ sơ yêu cầu cần xác nhận của khách hàng trước khi khởi tạo hạn mức, giao dịch
- Thu thập hồ sơ chuyển CSO để kiểm tra đối chiếu với thông tin lưu trữ trên hệ thống và chuyển tiếp tới đơn vị khởi tạo hạn mức.
- Thu thập hồ sơ bổ sung sau theo cam kết thực hiện của khách hàng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định về chứng từ giao dịch và quản lý rủi ro hoạt động của Ngân hàng.
- Trình phê duyệt ngoại lệ bao gồm cả phê duyệt chính sách giá đối với các trường hợp cần phê duyệt ngoại lệ theo quy định.
- Hỗ trợ RM trong việc đôn đốc khách hàng tuân thủ điều kiện tín dụng, quản lý dòng tiền về tại MSB để đảm bảo nguồn thanh toán các nghĩa vụ khi đến hạn, thống nhất với CSO về số tiền thu nợ/tất toán/giải tỏa …
- Phối hợp hỗ trợ RM/HH hoặc trực tiếp  thực hiện việc đàm phán, thống nhất với khách hàng các điều kiện về lãi suất, phí, tỷ giá… theo phân công.

4. Quản trị danh mục khách hàng:
- Theo dõi danh mục khách hàng;
- Phối hợp cùng RM xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết từng khách hàng
- Theo dõi và lập báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Hỗ trợ RM làm các thủ tục liên quan đến công tác bàn giao/ nhận bàn giao Khách hàng
- Phối hợp QLHS theo dõi, tính toán, đo lường KPIs của RM/ARM

5. Hỗ trợ hoạt động thúc đẩy kinh doanh:
- Tham gia hỗ trợ cùng RM trong việc cung cấp sản phẩm tới khách hàng, xây dựng phương án phân chia lợi nhuận, chi phí;
- Thực hiện tổ chức các  lễ ký kết hợp tác với các Khách hàng/ Tổ chức các hội nghị khách hàng và triển khai các chương trình Marketing theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt.
- Theo dõi và kiểm soát các chi phí6. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của Đơn vị.

Job Requirement

1. Trình độ

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
- Ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, tương đương TOEIC 450 trở lên
- Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo ứng dụng excel và các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn đối: Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các vị trí liên quan;

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:
+ Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
+ Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; ngân hàng giao dịch và tài trợ thương mại cũng như sản phẩm phái sinh;
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Senior Frontend Developer - MSB - DXD - 1Y442

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y441

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/11/2022

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F072

Location: Ho Chi Minh, Phu Yen, Ba Ria - Vung Tau Salary: Negotiable Expired Date: 11/11/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Angular) - MSB IT BU - DXD - 1Y437

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/10/2022

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 3F068

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F067

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Tien Giang Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2022

CVC/GĐ Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh thế chấp) - QLRR - MSB - 1I203

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/Phê duyệt tín dụng bán lẻ (kênh tín chấp) - QLRR - MSB - 1I204

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 06/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.