Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

GIỚI THIỆU CÁC ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN TÀI NĂNG 2018 (KHỐI/BAN HỖ TRỢ)

GIỚI THIỆU CÁC ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG QUẢN TRỊ VIÊN TÀI NĂNG 2018

KHỐI/BAN HỖ TRỢ

 

Tại Maritime Bank, cái tên trang trọng của Back Office là Khối/Ban Hỗ Trợ. Khi làm việc tại đây, các bạn sẽ được tham gia vào hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp, quy củ nhưng cũng không kém phần linh hoạt, sáng tạo.

Nhiệm vụ chính của Khối/Ban hỗ trợ, đúng như với tên gọi, đó là hỗ trợ các Ngân hàng Chuyên doanh và quản lý hoạt động của cả Ngân hàng Maritime Bank. Đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất nếu bạn mong muốn khẳng định bản thân trước áp lực công việc, vì thế nó đòi hỏi bạn phải có năng lực phân tích, giải quyết vấn đề tốt, khả năng điều phối cao và tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ vì mục tiêu chung.

Nếu bạn lựa chọn trở thành Quản Trị Viên của bất kỳ Khối/Ban hỗ trợ nào, bạn sẽ được luân chuyển qua cả Ngân hàng Chuyên doanh và các phòng ban của Khối/Ban đó. Lộ trình này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nhất về toàn thể Ngân hàng để đưa ra những cách thức hỗ trợ và quản lý tốt nhất.

 

A. BAN QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

1. Giới thiệu về QLCL:

Các chức năng chính của Ban Quản lý chiến lược là:

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sáng kiến; tham mưu giúp việc trong công tác phát triển chiến lược nhằm phát triển quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động theo mục tiêu chiến lược kinh doanh của Maritime Bank

- Tổ chức các hoạt động nhằm rà soát, đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu suất

- Quản lý các dự án chiến lược về tiến độ, chất lượng, hiệu quả

 

2. Nhiệm vụ trọng tâm QTV QLCL

• Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu suất tại MSB

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hoạt động phân tích hiệu quả hoạt động mạng lưới và các đơn vị MSB

- Thu thập dữ liệu và phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động mạng lưới

- Thu thập dữ liệu, theo dõi và đo lường hiệu suất của các đơn vị

- Xây dựng nội dung khảo sát, tiến hành đo lường chất lượng dịch vụ tại các đơn vị và theo dõi tình hình khắc phục của các đơn vị

- Tham gia xây dựng nội dung khảo sát sự hài lòng của khách hàng và nhân viên qua các kênh phù hợp và lập báo cáo đánh giá định kỳ

- Đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và của toàn hệ thống

- Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tiến các quy trình hoạt động/nghiệp vụ

- Chủ động đề xuất, triển khai và/hoặc xây dựng & triển khai các chương trình thu thập, thẩm định, triển khai các sáng kiến tránh lãng phí và nâng doanh thu

• Triển khai các hoạt động mang tính chiến lược bao gồm việc quản lý các dự án

- Triển khai các sáng kiến/dự án thực hiện định hướng chiến lược, giá trị cốt lõi 

- Quản trị các dự án được yêu cầu thông qua việc theo dõi tiến độ, xử lý các vướng mắc khó khăn gây chậm trễ việc triển khai hoặc báo cáo lãnh đạo với các trường hợp phức tạp

 

B. KHỐI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Giới thiệu về QLTC

Khối Quản lý Tài chính có chức năng chính là xây dựng và hoàn thiện các chính sách, công cụ quản lý tài chính, kế toán và kế hoạch. Đây chính là bộ phận nòng cốt thực hiện công tác lập kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính hàng năm của Maritime Bank.

2. Nhiệm vụ trọng tâm QTV QLTC:

• Xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất:

- Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo tài chính, báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích liên quan tới tài chính,... đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của các Ngân hàng chuyên doanh.

- Tính toán chỉ tiêu tài chính trong KPI Chi nhánh, PGD, phân khúc, loại hình kinh doanh, cá nhân

- Thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng chuyên doanh đối với NHNN, các cơ quan Quản lý nhà nước.

• Xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện kinh doanh của ngân hàng chuyên doanh.

- Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hàng năm cho Ngân hàng chuyên doanh, cho phân khúc, loại hình, cho chi nhánh, phòng giao dịch

- Đánh giá, phân tích và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng của ngân hàng chuyên doanh, phân khúc kinh doanh, loại hình kinh doanh, chi nhánh, PGD

 

C. KHỐI MARKETING & TRUYỀN THÔNG

1. Giới thiệu về PR

Khối Marketing & Truyền thông có chức năng chính là xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động tiếp thị, truyền thông, quan hệ công chúng, xây dựng và quản lý thương hiệu nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ. Tại đây bạn sẽ được học hỏi và làm việc trong môi trường truyền thông & marketing chuyên nghiệp, được làm việc với đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn cao và có bề dày kinh nghiệm

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Triển khai/giám sát chiến lược truyền thông cho thương hiệu và sản phẩm nhằm đảm bảo tính thống nhất trong các thông điệp thương hiệu.

2. Hỗ trợ giám sát việc thực hiện các quy định và hướng dẫn về quản trị thương hiệu trên tất cả các kênh tiếp xúc khách hàng

3.Triển khai các dự án thường xuyên của thương hiệu như: dự án lịch, phối hợp săn các giải thưởng uy tín, truyền thông sinh nhật Ngân hàng...

4. Có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng ngân sách của các hoạt động được giao nhằm tối ưu hóa

5. Đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao giá trị thương hiệu

6. Theo dõi tình hình sức khỏe thương hiệu và mức độ quảng cáo của ngân hàng so với các đối thủ trong ngành, lập báo cáo đưa ra đề xuất khắc phục/nâng cao (nếu cần)

7. Phối hợp thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng hình ảnh thương hiệu trong trường hợp xảy ra sự cố trên các kênh tiếp xúc khách hàng

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm QTV Marketing Khách hàng cá nhân

1. Lên kế hoạch truyền thông và tiếp thị cho các chương trình Marketing theo kế hoạch đã được thống nhất và phù hợp định hướng kinh doanh của sản phẩm phụ trách 

2. Triển khai các hoạt động truyền thông và tiếp thị cho sản phẩm phụ trách trên tất cả các kênh liên quan bao gồm truyền thông đại chúng, truyền thông trực tiếp, truyền thông số. 

3. Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng và phối hợp cùng các phòng ban liên quan (Phát triển Sản phẩm, Kinh doanh, Công nghệ, Mua sắm ...) để triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đề ra (chăm sóc, quà tặng các dịp Lễ Tết và tổ chức sự kiện hàng tháng) 

4. Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình đang diễn ra, lập báo cáo định kỳ 

5. Phối hợp nghiên cứu thị trường và phân tích thông tin khách hàng, dữ liệu nội bộ để tiến hành khảo sát đánh giá hiệu quả chương trình và các hoạt động marketing, phản hồi và đề xuất để tăng hiệu quả chương trình. 

6. Quản lý việc sử dụng ngân sách Marketing cho sản phẩm phụ trách 

7. Định kỳ theo dõi và phân tích, lên báo cáo về hành vi khách hàng để có định hướng lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động Marketing được hiệu quả

 

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm QTV Marketing Khách hàng doanh nghiệp

1. Phối hợp với các Ngân hàng doanh nghiệp (NHDN) triển khai các hoạt động Marketing cho khách hàng mục tiêu theo KPI được giao; làm việc chặt chẽ với các Phòng trong nội bộ Khối Marketing & Truyền thông cũng như trong nội bộ MSB, Tập đoàn (Kế toán, Văn phòng, Vận hành, Thẩm định) để đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động Marketing theo kế hoạch

2. Phối hợp với các NHDN tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm gia tăng nhận biết thương hiệu Ngân hàng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp và hỗ trợ tiếp cận giới thiệu sản phẩm địch vụ tới các khách hàng tiềm năng 

3. Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing và ra mắt sản phẩm cho nhóm khách hàng doanh nghiệp mục tiêu nhằm thu hút khách hàng mới

4. Chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng hiện hữu như quà tặng, sự kiện, các chương trình tăng SOW

5. Làm việc chặt chẽ với đối tác, khách hàng để thực hiện các chương trình liên kết như hội nghị, hội thảo, chương trình truyền thông 

6. Thực hiện các chiến dịch thúc đẩy bán nội bộ, các chương trình thi đua phối hợp với các NHDN

7. Kiểm soát & báo cáo chi phí thực hiện các hoạt động truyền thông marketing và kết quả kinh doanh sau mỗi chương trình, chiến dịch

 

D. KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO

1. Giới thiệu về QLRR

Khối Quản lý Rủi ro có chức năng chính là phát triển và quản lý các chính sách, công cụ quản lý rủi ro mang tính tổng quát và định hướng cho toàn Ngân hàng; xác định và chủ động tham gia quản lý các rủi ro hoạt động trong sản phẩm, quy trình và hệ thống.

1.1. Nhiệm vụ trọng tâm QTV Quản lý rủi ro hoạt động thẻ và Ngân hàng điện tử

• Kiểm soát rủi ro Ngân hàng điện tử tại MSB

- Xây dựng, triển khai và định kỳ cập nhật các quy định, quy trình, hướng dẫn quản lý, kiểm soát rủi ro và phòng chống gian lận NHĐT

- Thực hiện đánh giá rủi ro NHĐT và đề xuất, giám sát các hành động giảm thiểu rủi ro.

- Phân tích các quy định, yêu cầu liên quan tới hoạt động và hệ thống Ngân hàng Điện tử của NHNN và báo cáo thực trạng tuân thủ và đề xuất kiểm soát tuân thủ

• Giám sát, phân tích và cảnh báo rủi ro giao dịch Ngân hàng Điện tử

- Triển khai và thực hiện giám sát, kiểm tra giao dịch, thực hiện báo cáo giao dịch Ngân hàng Điện tử ...

- Phân tích rủi ro và đề xuất phương án xử lý khắc phục, thu hồi rủi ro lỗi hệ thống Ngân hàng Điện tử phát sinh

- Phối hợp với các phòng ban liên quan tra soát, nhận diện các giao dịch rửa tiền, xử lý lỗi hệ thống liên tới tới hoạt động Ngân hàng Điện tử

 

1.2. Nhiệm vụ trọng tâm QTV Quản lý rủi ro Thị trường và thanh khoản

• Giám sát và báo cáo tình hình thực hiện các chính sách quản lý rủi ro thị trường;

- Thực hiện giám sát và lập báo cáo tình hình tuân thủ các hạn mức rủi ro thị trường;

- Hỗ trợ các Đơn vị kiểm soát và Đơn vị kinh doanh trong quá trình triển khai các chính sách quản lý rủi ro thị trường;

- Hệ thống hóa các tài liệu giám sát và báo cáo." 

•  Xây dựng các văn bản chính sách quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất sổ ngân hàng

- Xây dựng và sửa đổi các dự thảo chính sách quản lý rủi ro thanh khoản & rủi ro lãi suất sổ ngân hàng;

- Đào tạo nội bộ và hướng dẫn triển khai các chính sách quản lý rủi ro thanh khoản & rủi ro lãi suất sổ ngân hàng.

- Hệ thống hóa các văn bản văn bản quản lý rủi ro thanh khoản & rủi ro lãi suất sổ ngân hàng của Ngân hàng và Đánh giá tính đầy đủ, phù hợp của hệ thống này" 

• Phân tích/đánh giá rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản & rủi ro lãi suất sổ ngân hàng, kiến nghị/đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro

• Tổ chức xây dựng và áp dụng công cụ hỗ trợ báo cáo giám sát và cảnh báo rủi ro thị trường

• Đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản liên quan đến công việc của Phòng QLRR thị trường & thanh khoản

• Giám sát và cảnh báo tình hình thực hiện các chính sách quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất đối với sổ ngân hàng

 

1.3. Nhiệm vụ trọng tâm QTV Phân tích công cụ và mô hình rủi ro

• Thực hiện xây dựng, triển khai, quản trị, rà soát và phát triển các mô hình, công cụ và hệ thống định lượng rủi ro tín dụng và rủi ro tài chính:

- Thực hiện / hướng dẫn thực hiện / phối hợp thực hiện:

+ Xây dựng, rà soát và nâng cấp/phát triển các mô hình định lượng rủi ro;

+ Thiết kế, xây dựng, triển khai, quản trị, rà soát và nâng cấp/phát triển các công cụ và hệ thống định lượng rủi ro;

+ Xây dựng quy trình và văn bản liên quan đến việc (i) xây dựng/rà soát các mô hình định lượng rủi ro, (ii) sử dụng các công cụ và hệ thống định lượng rủi ro;

+ Truyền thông và đào tạo việc sử dụng các công cụ, hệ thống định lượng rủi ro;

+ Giám sát/quản trị và báo cáo quản trị việc vận hành các công cụ, hệ thống định lượng rủi ro;

+ Xác định yêu cầu về dữ liệu phục vụ xây dựng và phát triển mô hình định lượng rủi ro;

- Thực hiện / hướng dẫn thực hiện / phối hợp thực hiện, phân tích,đề xuất việc áp dụng/điều chỉnh/cải tiến các công cụ, mô hình quản lý rủi ro phù hợp để đảm bảo quản lý rủi ro được kịp thời, hiệu quả, phù hợp với định hướng kinh doanh của ngân hàng và yêu cầu của cơ quan chủ quản;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Quản lý / Giám đốc chức năng"

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.