Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo

Mô Tả Công Việc

Job Summary:

We are seeking a highly skilled and experienced Mobile Lead to join our team. The Mobile Lead will be responsible for leading the development of mobile applications on iOS and Android platforms with Flutter, managing a team of developers, ensuring timely project delivery, and maintaining high-quality standards.

Responsibilities:

 • Lead the development of mobile applications for iOS and Android platforms with Flutter.
 • Manage a team of mobile developers, providing guidance, mentoring and technical leadership.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure timely delivery of projects.
 • Ensure that mobile applications meet high-quality standards, are reliable, scalable, and maintainable.
 • Develop and maintain project plans, budgets, and timelines.
 • Identify and mitigate risks, and ensure that projects are delivered within scope and budget.
 • Keep up-to-date with industry trends, best practices, and technologies related to mobile application development.
 • Conduct code reviews and ensure adherence to coding standards.
 • Work with Product Managers, Designers, and other stakeholders to define product requirements.
 • Develop and maintain technical documentation.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor's degree in Computer Science or related field.
 • At least 5 years of experience in mobile application development.
 • Strong experience with iOS and Android platforms.
 • Experience managing a team of mobile developers.
 • Experience with agile development methodologies.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Proven ability to work in a fast-paced environment and manage multiple projects simultaneously.
 • Solid understanding of software engineering principles, design patterns, and best practices.
 • Experience with cloud-based technologies and services such as AWS or Azure is a plus.
 • Experience with microservice, micro-frontend is plus.
 • Experience with spring, spring boot is plus.

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

CVC/CVCC Kế toán - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I266

Nơi làm việc: Hà Nội Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 05/10/2023

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.