Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

We found 166 jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 1D192

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: DakLak, Quang Binh, Thua Thien Hue Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên cao cấp MPayroll Miền Nam - RB - MSB - 2H113

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng (Teamleader) - RB - MSB - 1D191

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Khanh Hoa Salary: Negotiable Expired Date: 03/11/2022

Nhân viên lễ tân - VP - MSB - 3B299

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/11/2022

Chuyên viên chính Phê duyệt tín dụng bán lẻ (tín chấp) Miền Bắc - QLRR - MSB - 3B298

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 07/11/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B297

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 07/11/2022

CVC Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B296

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/11/2022

CVC Quản lý Hoạt động nghiệp vụ liên tục - QLRR - MSB - 3B295

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/11/2022

Chuyên viên cao cấp Quản lý danh mục Khách hàng bán lẻ - QLRR - MSB - 3B294

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/11/2022

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 3B293

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 07/11/2022

Chuyên gia Chính sách nợ bán lẻ - QLRR - MSB - 3B292

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC Đối soát - QLTC - MSB - 3B291

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

Chuyên viên chính Kiểm định và Quản trị rủi ro mô hình - QLRR - MSB - 3B289

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVCC Dịch vụ khách hàng - Dự án Core Banking - Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 3B288

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

Chuyên viên cao cấp Đánh giá rủi ro an ninh thông tin - QLRR - MSB - 3B287

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.