Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chịu trách nhiệm thiết kế, duy trì và phát triển các hệ thống Web theo yêu cầu
 • Cùng trao đổi team để xây dựng bài toán khi cần
 • Trao đổi với designer, BA về thiết kế UI/UX của sản phẩm
 • Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về đồ họa trên giao diện
 • Thống nhất với Backend team về API và thực hiện tích hợp API
 • Tham gia vào review code front end

Job Requirement

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về frontend 
 • Có kinh nghiệm sử dụng 1 trong các CSS preprocessor như SASS, LESS or Stylus. 
 • Có kinh nghiệm làm việc với Angular 9+, Typescript, RxJS, Angular Material,PrimeNG 
 • Sử dụng tốt Angular core techniques như component, directive, dependency injection 
 • Có khả năng tối ưu hiệu năng các ứng dụng web 
 • Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng responsive web 
 • Có kinh nghiệm làm việc với Redux pattern, state management (NgRx,Akita,Ngxs,…) 
 • Có kinh nghiệm sử dụng data structure libraries (e.g., Immutable.js) 
 • Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful API, Web socket. Hiểu biết về kiến trúc Microservice. 
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng triển khai sản phẩm lên AWS 
 • Ưu tiên các ứng viên sử dụng thành thạo GIT 
 • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP) 
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Quản trị hạ tầng - TEC - 3H124

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 03/06/2024

Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ (chuyển đổi số) - ROX HO - 2Z157

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 31/05/2024

Chuyên gia cao cấp Kiến trúc doanh nghiệp (Chuyển đổi số) - ROX HO - 2Z156

Location: Ha Noi Salary: 60 Tr - 80 Tr VND Expired Date: 01/06/2024

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu (Data Scientist) - MSB - DT - 1M436

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 23/05/2024

IT BUSINESS ANALYST - TEC - 3H123

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 20/05/2024

.Net Developer(C#, ASP.NET, .NET) - TEC - 3H122

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 20/05/2024

Chuyên viên cao cấp Đại diện đơn vị nghiệp vụ (BA Business) - MSB DF - 1M435

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 20/05/2024

Scrum Master - MSB DF - 1M433

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 20/05/2024

CMS/CMP Expert - MSB DF - 1M431

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 13/05/2024

Senior Business Analyst ( Temenos T24 Core banking) - TEC - 3H117

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.