Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Chủ động phát triển thị trường, thu hút Khách hàng mới sử dụng dịch vụ của FCCom
2. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận để duy trì danh sách thông tin liên lạc cập nhật nhất của Khách hàng tiềm năng.
3. Tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đề nghị vay vốn của khách hàng
4. Báo cáo những công việc hàng ngày, và đóng góp ý kiến trong việc Duy trì và cải thiện kịch bản bán hàng lên Cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng hay các ngành nghề liên quan
- Ưu tiên 01 năm ở vị trí kinh doanh tại các công ty Tài Chính, Ngân hàng và người tại địa phương
- Chịu Khó, thích công việc kinh doanh & chịu áp lực công việc tốt
- Có kiến thức về hoạt động kinh doanh ngân hàng/tài chính, các quy trình nghiệp vụ, đăc biệt trong công tác cấp tín dụng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

HCM - Khối KHDN SME - Chuyên viên Hỗ trợ Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB - 3G005

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/09/2022

Hội sở HCM - Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Giải pháp Chuỗi cung ứng - EB - MSB - 3G004

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/09/2022

HCM - Khối KHDN SME - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB - 3G002

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/09/2022

Hội sở HCM - Khối KHDNL - Chuyên gia Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài - EB - MSB - 3G001

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 11/09/2022

Chuyên viên miền - FCCOM - 3F035

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 11/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC/Chuyên gia Phát triển đối tác - MSB DF - DXN - 1Y401

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/09/2022

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - RB - MSB - 3F045

Location: Ho Chi Minh, Can Tho Salary: Competitive Expired Date: 07/09/2022

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3F040

Location: Ho Chi Minh, Can Tho, Tra Vinh Salary: Negotiable Expired Date: 06/09/2022

Nhân viên quan hệ khách hàng - FCCOM - 3F038

Location: Ho Chi Minh, An Giang, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 06/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.