Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các công việc hành chính trong bộ phận:

 • Nhận và chuyển thông tin một cách chính xác, kiểm soát thông tin dữ liệu hàng chính;
 • Chấm công và lập bảng lương đầy đủ cho cả bộ phận kind clean.
 • Quản lý đồ tài sản khách để quên trong khách sạn.

2. Kết hơp cùng Kind Clean Attendant chịu trách nhiệm :

 • Kiểm soát và phân phối đồ vải và đồng phục hàng ngày
 • Quản lý đồ tài sản khách để quên trong khách sạn.
 • Hoàn thành kiểm kê và báo cáo hàng tháng đối với  mọi mặt hàng trong bộ phận cho trưởng nhóm.

3. Kiểm kê, phân tích và báo cáo tháng, năm một cách chính xác

4. Kiểm soát đồ vải, đồng phục nhân viên hàng ngày

5. Kiểm soát kho:

 • Chủ động đề xuất yêu cầu mua sắm hàng hóa đảm bảo kho luôn đủ dùng
 • Kiểm soát kho để đảm bảo luôn đủ hàng và không dư thừa làm ảnh hưởng đến  hoạt động chi phí của bộ phận trong khách sạn

6. Đề xuất kế hoạch mua thay thế đồ dùng hàng năm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng nhóm Chu đáo

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Dạy nghề trở lên
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 1 (Toeic 200-300 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ Cơ bản
 • Tin học văn phòng: Cơ bản
 • Ưu tiên: Có chứng chỉ nghề du lịch VTOS

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 01 năm trong lĩnh vực Buồng phòng Khách sạn
 • Bắt buộc: Tối thiểu 01 năm tại vị trí điều phối viên Bộ phận HSK

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Am hiểu về cơ cấu tổ chức, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của SOJO
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực khách sạn (Mô hình, dịch vụ và công tác vận hành khách sạn.)

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu kiến thức về nghiệp vụ buồng phòng chuyên nghiệp
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: 

 • Tư duy dịch vụ
 • Làm việc nhóm
 • Giải quyết vấn đề và Ra quyết định

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Hoạch định và tổ chức

- Năng lực chuyên môn: 

 • Kiểm soát chất lượng
 • Nghiệp vụ buồng phòng
 • Nghiệp vụ vệ sinh công cộng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên Kỹ thuật - an ninh - Kind Engine Specialist - SJ - 3C070

Location: Lao Cai, Nam Dinh, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên Lễ tân/ Ẩm thực/ Bartender - GURU Specialist - SJ - 3C065

Location: Lao Cai, Thai Binh, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Giám sát Lễ tân/ Ẩm thực/ Bartender - GURU Assistant - SJ - 3C062

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Trưởng nhóm Lễ tân/ Ẩm thực/ Bartender - GURU Teamleader - SJ - 3C059

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên Kỹ thuật - an ninh - Kind Engine Specialist - SJ - 3C077

Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thai Binh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

[SJ4] Chuyên viên Kế toán tổng hợp - Junior General Accountant Specialist - SJ - 3C074

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên chính Công nghệ thông tin - Smarter Specialist - SJ - 3C073

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên chính Kinh doanh khách sạn - OCC Specialist - SJ - 3C072

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Lao Cai Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Nhân viên Buồng phòng - House keeping Staff - SJ - 3C068

Location: Lao Cai, Thai Binh, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.