Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Vận hành hệ thống kỹ thuật, an ninh theo phân công của giám sát ca trực đảm bảo tính tuân thủ theo quy định và tiêu chuẩn chung của hệ thống
 • Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật, an ninh khi xảy sự cố
 • Kiểm soát rủi ro có thể xảy ra đối với công tác kỹ thuật, an ninh
 • Kiểm soát việc mang tài sản chung, hàng hóa ra/ vào khách sạn
 • Thực hiện báo cáo tình trạng trang thiết bị, công tác an ninh, an toàn của khách sạn trong ca trực với giám sát ca
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên về lĩnh vực Kỹ thuật
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật tại khách sạn/ tòa nhà
 • Có thể sử dụng tin học văn phòng và các phần phần mềm quản lý kỹ thuật tòa nhà
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chủ động trong công việc
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh căn bản là một lợi thế.
 • Ưu tiên ứng viên là người Bản địa

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Chuyên viên Kỹ thuật - an ninh - Kind Engine Specialist - SJ - 3C070

Location: Lao Cai, Nam Dinh, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Công nghệ thông tin - TNH - 2R074

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ vận hành (Công nghệ thông tin) - TNH - 2R076

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án - TNH - 2R075

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Nhân viên Bếp - SJ - 3C080

Location: Ha Noi, Hoa Binh, Quang Ninh Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên Kỹ thuật - an ninh - Kind Engine Specialist - SJ - 3C077

Location: Ha Noi, Quang Ninh, Thai Binh Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Tổng bếp trưởng khách sạn - TNH - 3C076

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

[SJ4] Chuyên viên chính Kinh doanh khách sạn - OCC Specialist - SJ - 3C072

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Lao Cai Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.