Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Đề xuất xây dựng quy trình, thao tác vận hành liên quan đến nghiệp vụ vệ sinh cơ sở

2. Triển khai thực hiện tiêu chuẩn dịch vụ vệ sinh cơ sở:

 • Lập kế hoạch: đào tạo Nhân sự theo tiêu chuẩn
 • Tìm kiếm, làm việc với các đối tác để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
 • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ đảm bảo đúng tiêu chuẩn
 • Đề xuất các phương án, giải pháp nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn, nâng cao tính đồng bộ và chất lượng dịch vụ.
 • Phối hợp với các bộ phận trong khách sạn  xây dựng một hệ thống vận hành xuyên suốt và hiệu quả

3. Quản trị hoạt động dịch vụ vệ sinh cơ sở:

 • Theo dõi, tổng hợp và lập kế hoạch bổ sung, thay thế trang thiết bị; dự toán chi phí đầu tư, sửa chữa
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí khác của Dịch vụ vệ sinh cơ sở (giặt là, minibar, vật dụng khác,…)
 • Theo dõi, tổng hợp và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí một cách hiệu quả

4. Quản trị nhân sự:

 • Sắp xếp lịch làm việc, phân ca làm việc, phân công công việc phù hợp và hiệu quả
 • Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai đào tạo, phát triển năng lực cho đội ngũ
 • Đánh giá năng lực đối với các CBNV trong Bộ phận
 • Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự của bộ phận
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị
 • Truyền cảm hứng cho đội ngũ để mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý Khách sạn

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp, Dạy nghề trở lên
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 1 (Toeic 200-300 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ Cơ bản
 • Tin học văn phòng: Cơ bản
 • Ưu tiên: Có chứng chỉ nghề du lịch VTOS

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 05 năm trong lĩnh vực: Quản lý vệ sinh cơ sở  
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 01 năm kinh nghiệm làm ở vị trí trợ lý bộ phận HSK khách sạn 4 sao trở lên hoặc làm trưởng bộ phận HSK khách sạn 3 sao trở lên.

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức: Am hiểu về cơ cấu tổ chức, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của SOJO
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Am hiểu về lĩnh vực khách sạn (Mô hình, dịch vụ và công tác vận hành khách sạn.)

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Am hiểu kiến thức về nghiệp vụ buồng phòng chuyên nghiệp
 • Am hiểu về chính sách/quy định/quy trình trong đơn vị

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: 

 • Tư duy dịch vụ
 • Làm việc nhóm
 • Giải quyết vấn đề và Ra quyết định 

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Phát triển con người
 • Hoạch định và tổ chức 

- Năng lực chuyên môn: 

 • Xây dựng tiêu chuẩn vận hành buồng phòng
 • Đào tạo nghiệp vụ
 • Kiểm soát chất lượng
 • Nghiệp vụ buồng phòng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên Kỹ thuật - an ninh - Kind Engine Specialist - SJ - 3C070

Location: Lao Cai, Nam Dinh, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên Lễ tân/ Ẩm thực/ Bartender - GURU Specialist - SJ - 3C065

Location: Lao Cai, Thai Binh, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Giám sát Lễ tân/ Ẩm thực/ Bartender - GURU Assistant - SJ - 3C062

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Trưởng nhóm Lễ tân/ Ẩm thực/ Bartender - GURU Teamleader - SJ - 3C059

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên Kế toán tổng hợp - Junior General Accountant Specialist - SJ - 3C074

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên chính Công nghệ thông tin - Smarter Specialist - SJ - 3C073

Location: Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Chuyên viên chính Kinh doanh khách sạn - OCC Specialist - SJ - 3C072

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Lao Cai Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Nhân viên điều phối Buồng phòng - Kind clean Admin - SJ - 3C069

Location: Lao Cai, Thai Binh, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

[SJ4] Nhân viên Buồng phòng - House keeping Staff - SJ - 3C068

Location: Lao Cai, Thai Binh, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.