Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi phí, xét duyệt các chi phí phát sinh tại khách sạn

2. Tổng hợp Kế hoạch kinh doanh, lập Báo cáo Quản trị hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu…

3. Lập báo cáo tài chính theo quý/năm, Báo cáo kiểm toán.

4. Tổ chức xây dựng và đánh giá, đề xuất sửa đổi các quy định, quy trình kế toán tại Khách sạn. Phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán TNH trong công việc cũng như các Cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Quản lý:

 • Phân công công việc, hướng dẫn và giám sát cán bộ nhân viên;
 • Bồi dưỡng năng lực, khích lệ và tạo động lực làm việc của cán bộ nhân viên.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp độc lập, tương đương TOEIC 550
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán, kê khai thuế, hóa đơn điện tử.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Khách sạn
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 01 năm quản lý tại vị trí tương đương

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Có kiến thức cơ bản về ngành Quản lý Khách sạn, Du lịch; Hiểu biết tốt về các quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Kiểm toán, Hiểu biết tốt Luật kế toán, Thuế Doanh nghiệp.
 • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu quy định về hạch toán kế toán, thuế, kiểm soát chi phí

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng làm việc theo nhóm, tổ chức

- Năng lực chung:

 • Khả năng thích nghi
 • Khả năng làm việc độc lập
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch & tổ chức
 • Khả năng đánh giá & giải quyết vấn đề,

- Năng lực chuyên môn: Khả năng phân tích, phát hiện rủi ro số liệu Báo cáo.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Quản trị tham số - KVH - MSB - 1I161

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Kế toán vận hành - TNH - 3C079

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/06/2022

GĐ Kế toán tổng hợp - QLTC - MSB - 1Y366

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/06/2022

Chuyên viên Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B201

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/06/2022

Trưởng nhóm Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 3B197

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2022

CV Quản lý hồ sơ - TTMSTT - MSB - 3B196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2022

Kiếm soát viên Báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B188

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2022

Giám đốc Xác minh thực địa bán lẻ cấp 2 - QLRR - MSB - 3B184

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/06/2022

Chuyên viên/Chuyên viên chính Xác minh Thực địa Bán lẻ - QLRR - MSB - 3B183

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/06/2022

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hợp tác thu hồi nợ - HĐRR - MSB - 3B178

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 08/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.