Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tham gia xây dựng và thực hiện triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh khách sạn đảm bảo mục tiêu doanh số từng thời kỳ. 
2. Phát triển khách hàng: 
- Tham gia xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tìm kiếm, tiếp cận và khai thác nhu cầu khách hàng theo các kênh bán hàng (TA, OTA, COPORATE, TRỰC TUYẾN..) để chào bán các dịch vụ khách sạn và đảm bảo doanh thu theo kế hoạch; 
- Phối hợp với các Đơn vị liên quan trong việc xác định, đề xuất sản phẩm, dịch vụ, giá bán phù hợp theo từng thời kỳ/đối tượng khách hàng/địa bàn của khách sạn; 
- Tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc, duy trì, phát triển các mối quan hệ khách hàng; 
3. Tham gia xây dựng, đề xuất về phương thức chăm sóc, tiếp cận, khai thác khách hàng trên cơ sở tổng hợp, phân tích dữ liệu khách hàng theo các yếu tố về đặc thù, xu hướng, hành vi tiêu dùng/sử dụng dịch vụ. 
4. Xây dựng và đề xuất giải pháp về giá bán phù hợp tại từng thời điểm/địa bàn/đối tượng khách hàng nhằm tối ưu doanh thu cho khách sạn. 
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Khách sạn
- Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Khách sạn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ5] Chuyên viên chính Công nghệ thông tin - SJ - 2C031

Location: Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[SJ5] Trưởng bộ phận Kế toán - SJ - 2C030

Location: Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[SJ5] Trưởng nhóm An ninh/ Kỹ thuật - SJ - 2C028

Location: Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[SJ5] Trưởng nhóm Lễ tân/Bartender/ Ẩm thực - SJ - 2C027

Location: Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[SJ5] Trưởng nhóm Buồng phòng - SJ - 2C026

Location: DakLak, Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[BZ1] Giao dịch viên - RB - MSB - 1B134

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: 8 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 18/12/2022

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2H115

Location: Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Da Nang Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 18/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.