Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi phí, xét duyệt các chi phí phát sinh tại khách sạn 
2. Tổng hợp Kế hoạch kinh doanh, lập Báo cáo Quản trị hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu… 
3. Lập báo cáo tài chính theo quý/năm, Báo cáo kiểm toán

4. Tổ chức xây dựng và đánh giá, đề xuất sửa đổi các quy định, quy trình kế toán tại Khách sạn. Phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán TNH trong công việc cũng như các Cơ quan quản lý Nhà nước. 
5. Quản lý 
- Phân công công việc, hướng dẫn và giám sát cán bộ nhân viên; 
- Bồi dưỡng năng lực, khích lệ và tạo động lực làm việc của cán bộ nhân viên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán 
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt phần mềm kế toán, kê khai thuế, hóa đơn điện tử. 
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Khách sạn 
- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 01 năm quản lý tại vị trí tương đương

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ5] Chuyên viên chính Công nghệ thông tin - SJ - 2C031

Location: Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[SJ5] Chuyên viên chính Kinh doanh - SJ - 2C029

Location: Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[SJ5] Trưởng nhóm An ninh/ Kỹ thuật - SJ - 2C028

Location: Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[SJ5] Trưởng nhóm Lễ tân/Bartender/ Ẩm thực - SJ - 2C027

Location: Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[SJ5] Trưởng nhóm Buồng phòng - SJ - 2C026

Location: DakLak, Quang Nam, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 18/01/2023

[BZ1] Giao dịch viên - RB - MSB - 1B134

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang Salary: 8 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 18/12/2022

[BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2H115

Location: Ho Chi Minh, Khanh Hoa, Da Nang Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 18/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.