Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý chương trình:

 • Tiếp nhận các yêu cầu về phát triển công nghệ liên quan đến các chương trình từ cán bộ Quản trị danh mục.
 • Phối hợp cùng với các đơn vị liên quan trong Khối Công nghệ để đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp, nguồn lực, thời gian để thực hiện yêu cầu để phản hồi cho đơn vị nghiệp vụ/đơn vị yêu cầu.
 • Nắm vững danh mục dự án thuộc chương trình. Giám sát kế hoạch tổng thể, kiểm soát tiến độ của chương trình và các phụ thuộc của các dự án nằm trong chương trình nhằm đảm bảo các mốc dự án đáp ứng yêu cầu của chiến lược và yêu cầu của tổ chức.
 • Quản lý và Kiểm soát các vấn đề/ rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án; Hỗ trợ xử lý các vấn đề/rủi ro ngoài khả năng xử lý của các PM.
 • Tổng hợp tiến độ, nguồn lực sử dụng, chất lượng, vấn đề, rủi ro của các dự án trong chương trình và báo cáo cho Ban lãnh đạo Khối Công nghệ và các bên liên quan theo định kỳ;

2. Trực tiếp tham gia quản lý dự án chiến lược lớn và phức tạp của Khối Công nghệ:

 • Phối hợp với các bên liên quan để xác định phạm vi và mục tiêu của dự án
 • Lên kế hoạch chuẩn bị và phân bổ nguồn lực triển khai dự án
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết để thúc đẩy và theo dõi tiến độ
 • Điều phối nguồn lực nội bộ và đối tác để triển khai dự án
 • Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phù hợp để quản lý thay đổi trong dự án liên quan đến

3. Nhiệm vụ sáng tạo, cải tiến:

 • Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý dự án
 • Chủ động đề xuất cải tiến quy trình, quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý dự án dựa trên các bài học kinh nghiệm tổng hợp từ các dự án đã triển khai
 • Xác định, đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc

4. Thực hiện các công việc cụ thể khác theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị dự án 

Job Requirement

1. Trình độ: 

 • Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, CNTT
 • Yêu cầu về chứng chỉ: Có chứng chỉ PMP là lợi thế
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 4 (Toeic 650-850 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Tốt
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Quản lý dự án tại các doanh nghiệp ngành tài chính
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 1 năm ở các vị trí quản lý

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Kiến thức, am hiểu về hệ thống công nghệ ngân hàng
 • Am hiểu về các hoạt động đầu tư công nghệ 

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Có kiến thức và kỹ năng về quản lý sự thay đổi
 • Có hiểu biết các phần mềm báo cáo và tính toán, phân tích số liệu
 • Am hiểu về PMP, AGILE, SCRUM, KANBAN, ITIL, CMMI, ISO

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng đàm phán

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng phát triển con người
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
 • Năng lực chuyên môn: Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên

5. Các yêu cầu khác: Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[SJ4] Nhân viên Kế toán mua hàng - Purchase Accountant Staff - SJ - 3C075

Location: Ha Noi, Lao Cai, Hau Giang Salary: Competitive Expired Date: 09/07/2022

Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Công ty TNS Holdings - 1N222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - MSB DF - DXN - 1M272

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - MSB DF - DXN - 1M271

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - MSB Core Banking - DXN - 1I173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I172

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVCC MKT Phân khúc khách hàng Chủ doanh nghiệp - MKT - MSB - 1Y387

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc Quản lý sản phẩm KHDN (LC/Bảo lãnh) - MSB DF - DXN - 1Y386

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CTV Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B228

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.