Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Nghiên cứu nhằm phân đoạn thị trường và tư vấn, tham mưu để lựa chọn các tiểu phân khúc khách hàng trọng tâm:

 • Nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu thị trường, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh nhằm phân đoạn thị trường.
 • Đề xuất lựa chọn các tiểu phân khúc khách hàng trọng tâm trong lĩnh vực phụ trách và tư vấn, tham mưu trong việc dẫn dắt và định hướng hoạt động của Phòng.

2. Độc lập trong hoạt động xây dựng mô hình kinh doanh cho các tiểu phân khúc khách hàng trọng tâm trong lĩnh vực phụ trách trên các nội dung:

 • Thu thập dữ liệu thị trường; nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường/ khách hàng, đối thủ cạnh tranh (data scientist);
 • Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu theo các tiểu phân khúc trọng tâm.
 • Xây dựng định vị giá trị khách hàng của MSB đối với phân khúc khách hàng trọng tâm dựa trên kết quả nghiên cứu chân dung khách hàng, đối thủ cạnh tranh và mục tiêu của MSB.
 • Xây dựng định hướng chính sách khách hàng phù hợp với định vị giá trị khách hàng.
 • Xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng chính sách khách hàng.
 • Quản lý, điều phối việc triển khai mô hình kinh doanh phân khúc khách hàng bao gồm việc xây dựng giải pháp, mô hình dịch vụ, kênh bán hàng, chính sách khuyến khích, mô hình rủi ro, giá, các hành động/sáng kiến cần triển khai, kết quả kinh doanh cần đạt được...

3. Xây dựng và kiểm soát việc quản lý hiệu quả hoạt động của các tiểu phân khúc trọng tâm trong lĩnh vực phụ trách:

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh và quản lý PnL cho các tiểu phân khúc khách hàng trọng tâm theo từng năm hoạt động.
 • Tối ưu hóa danh mục khách hàng: tối đa doanh thu trên khách hàng hiện hữu (upsale), tái tục, giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ;.
 • Đưa ra các yêu cầu, khuyến nghị về sản phẩm/kênh bán hàng/khuyến mại dành cho từng tiểu phân khúc trọng tâm, từng thời điểm;
 • Giám sát việc thực hiện mô hình kinh doanh cho các tiểu phân khúc trọng tâm và đưa ra các chính sách nhằm nâng cao trải nghiệm của Khách hàng trên toàn bộ hành trình.

4. Các nhiệm vụ khác được giao 

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Đại học/ Thạc sỹ trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 650 hoặc các chứng chỉ tương đương)
 • Tin học: Tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 07 năm ở lĩnh vực ngân hàng; trong đó tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến vị trí công việc.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức MSB: Am hiểu hệ thống của MSB; 
 • Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng:   Các chính sách và quy định quan trọng của NHNN Việt Nam; Am hiểu hệ thống Ngân hàng;
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu về kinh tế Việt Nam; Có nền tảng kiến thức và hiểu biết về kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường; Kiến thức chuyên môn về phân khúc khách hàng và hiểu rõ hành vi, nhu cầu KHDN

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong đơn vị: Am hiểu về hệ thống chính sách, quy trình, quy định liên quan đến KHDN;
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị: Am hiểu về hệ thống sản phẩm dịch vụ cơ bản và chuyên sâu của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho KHDN.

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/ Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Khả năng chủ động trong công việc;
 • Tuân thủ quy định

-  Năng lực chung:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện;
 • Khả năng phân tích và định lượng;
 • Khả năng tiếp thị, điều tra và dự báo thị trường.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng cấu trúc rủi ro
 • Khả năng  tổng hợp, xử lý và đưa ra giải pháp
 • Khả năng phân tích quản trị danh mục
 • Khả năng truyền đạt thông tin mục tiêu

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phát triển sản phẩm - FI - MSB - 1M233

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

GĐ Quan hệ Khách hàng Chiến lược - QLTD - MSB - 1M232

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Tư vấn pháp lý tổng hợp - PLTT - MSB - 1F202

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Xử lý khiếu nại tố cáo - PLTT - MSB - 1F201

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản trị dự án (Có khả năng chạy FS, tính toán tài chính) - TNL - 2V017

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Phân khúc Khách hàng Thu nhập từ lương - RB - MSB - 1B111

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.