Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Triển khai các mô hình, hệ thống, phương pháp và các tiêu chuẩn liên quan đến Quản trị Chất lượng Hệ thống trên toàn ngân hàng theo sự phân công của Giám đốc Quản trị chất lượng và Tinh gọn

2, Thực hiện đo lường năng suất, các chỉ tiêu chất lượng tại các đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý Chất lượng Hệ thống

3, Tổ chức truyền thông, đào tạo cho CBNV về nội dung liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng, các lý thuyết chung về hoạt động chất lượng tại  MSB. Tổ chức đào tạo các phương pháp, công cụ quản lý & cải tiến năng suất chất lượng cho CBNV toàn Ngân hàng.

4, Xây dựng các văn bản tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng hệ thống

5, Triển khai chương trình đánh giá định kỳ kết quả SLA/TAT của các đơn vị, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo SLA/TAT.

6, Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Quản trị Chất Lượng Hệ Thống và Tinh gọn

7, Nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các công cụ quản lý & cải tiến năng suất - chất lượng tiên tiến trên thế giới .. Để tổ chức đào tạo lại cho CBNV hỗ trợ đơn vị vận dụng hiệu quả trong công tác hàng ngày

Job Requirement

1,Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Cng nghê thông tin, điện tử viễn thông, tin học và Tài chính - ngân hàng
 • Trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt (Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương)
 • Có Chứng chỉ Đánh giá viên trưởng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2015 hoặc Lean Six Sigma Black/Green Belt, hoặc các chứng chỉ tương đương

2, Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng hoặc tối thiểu 04 năm kinh nghiệm chuyên sâu về cải tiến
 • Có kinh nghiệm thiết lập & triển khai SLA cho toàn ngân hàng, hoặc Bộ chỉ số vận hành/chất lượng áp dụng cho cấp Trung tâm trở lên và tối thiểu triển khai Triển khai thành công tối thiểu 05 bộ cam kết chất lượng ( SLA/TAT)

3, Kiến thức 

 • Am hiểu các văn bản, quy định liên quan tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Nắm vững các khái niệm/ tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng (TAT, SUT, SLA, FTR, ...)

4, Khả năng/Năng lực

 • Có kiến thức về hoạt động và quản lý chất lượng hệ thống
 • Có kiến thức về hệ thống ISO, Lean six sigma để áp dụng cho công việc hàng ngày

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

Chuyên gia dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O203

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - MSB - 1I328

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 1C182

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc quản lý Portfolio Dự án Chuyển đổi Số (PMO) - ROX HO - 2Z162

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên chính/ Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp (Hội sở Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B382

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - RB - MSB - 1C181

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng dịch vụ (Mảng quản lý tòa nhà) - ROX Key - 1N314

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 22 Tr VND Expired Date: 22/06/2024

Data Engineer - TNEX Finance - 3H107

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 02/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.