Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 1. Tư vấn, Phát triển và Thực hiện các kế hoạch nghiên cứu thấu hiểu người dùng và phân tích các cơ hội phát triển bằng việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng
 2. Phối hợp với đơn vị kinh doanh để đánh giá, xây dựng và thống nhất hành trình khách hàng để giải quyết các vấn đề của khách hàng và các đơn vị kinh doanh, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng và tính nhất quán xuyên suốt các hành trình số
 3. Làm việc với các nhóm phát triển sản phẩm (thiết kế trải nghiệm người dùng UX/UI, dev, tư vấn viên, kiến trúc sư kỹ thuật và đội kinh doanh) để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng so với thiết kế trước đó
 4. Phối hợp với PO, BA, UXUI và nhóm phân tích dữ liệu để phân tích hành vi khách hàng và thu thập phản ánh của khách hàng để cải thiện các hành trình số
 5. Đảm bảo trải nghiệm khách hàng ở mức tốt nhất, chủ động đánh giá và đề xuất giải pháp với các vấn đề khách hàng gặp phải xuyên suốt các hành trình số
 6. Thiết kế và đề xuất mô hình tiêu chuẩn hoá trải nghiệm khách hàng, chủ động dẫn dắt trong triển khai và đảm bảo tính nhất quán khi tích hợp xuyên suốt các hành trình số của khách hàng tại MSB
 7. Quản lý bản Hướng dẫn xây dựng hành trình khách hàng, bao gồm các phương pháp, trách nhiệm và thành phẩm của đôi thiết kế số để đảm bảo tính đồng nhất trong thiết kế các hành trình số hoá

Job Requirement

 1. Trình độ:
 • Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bachelor's Degree in Psychology/Design or related field.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh cấp độ Cấp độ 3: TOEFL 79-93 | IELTS 6.5-7.5 | TOEIC 785-900 hoặc tương đương
 • Chứng chỉ khác (nếu có): Master's Degree is a plus.
 • Tin học văn phòng: Powerpoint, Excel
 1. Kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực Nghiên cứu, Phát triển chiến lược trong đổi mới, dịch vụ khách hàng trọng tâm và phát triển thiết kế/sản phẩm.
 1. Kiến thức:
 • Kiến thức chung:
  • Am hiểu về tổ chức: Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và ngân hàng số
  • Am hiểu về lĩnh vực/ngành nghề đang cung cấp: Có kinh nghiệm về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn:
  • Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí (chính sách/ quy định/ quy trình…): Human-Centered Design, Design Thinking, Agile
  • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ: Thiết kế sản phẩm và Dịch vụ lấy khách hàng làm trọng tâm
 1. Kỹ năng/Khả năng:
 • Năng lực chung:
  • Tư duy logic
  • Tư duy dịch vụ
  • Làm việc nhóm
 • Năng lực chuyên môn:
  • Có kinh nghiệm trong thiết kế thương hiện, tư vấn chiến lược/ kinh doanh, điều phối và tổ chức các buổi đào tạo/ làm việc nhóm, các dự án về nghiên cứu người dùng và trải nghiệm khách hàng
  • Có kinh nghiệm với Human-Centered Design, Design Thinking, các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, và CX/UX/UI
  • Sử dụng các công cụ làm việc: Jira, Confluence, Figma, Miro, Zoom, Team
  • Yêu cầu thành thạo trong giao tiếp và văn viết
  • Có kinh nghiệm trong làm việc theo mô hình quản lý Waterfall and Agile/SCRUM                                                                                               
 1. Các yêu vầu khác:
 • Khả năng đánh giá bao quát chung hoặc chi tiết khi cần thiết, và tập trung vào hoàn thiện giải pháp/sản phẩm
 • Tính cách Cởi mở, hoà đồng, thân thiện
 • Sẵn sàng đón nhận phản ánh để cải thiện sản phẩm/ dự án
 • Thái độ sẵn sàng học hỏi và chia sẻ kiến thức

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I314

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên cao cấp Đại diện đơn vị nghiệp vụ - STP Data - MSB DF - 1M439

Location: Ha Noi Salary: 24 Tr - 33 Tr VND Expired Date: 29/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.