Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Vai trò.

- Chịu trách nhiệm phát triển và quản lý các đối tác để phát triển khách hàng mới.

2. Trách nhiệm

-  Tìm kiếm và kết nối hợp tác với các đối tác mới

- Quản lý cơ sở dữ liệu và các hoạt động hàng ngày của đối tác

- Thực hiện các công tác xây dựng và duy trì quan hệ với đối tác

- Lựa chọn, quản lý và đánh giá kết quả công việc của các đối tác trong quá trình thực
hiện chiến dịch

- Thường xuyên cập nhật và gia hạn hợp đồng, điều chỉnh phạm vi hợp tác dựa trên nhu
cầu chiến lược và năng lực của đối tác

Job Requirement

- Có kinh nghiệm và kiến thức về bán hàng và phát triển đối tác
- Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ làm việc bền chặt với các khách hàng doanh
nghiệp.
- Kỹ năng nói, viết, trình bày xuất sắc.
- Khả năng làm việc nhóm tốt, làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.