Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Quản lý danh mục yêu cầu từ đơn vị kinh doanh:
- Tham gia xây dựng quy trình quản lý yêu cầu từ đơn vị kinh doanh.
- Xây dựng khung tài liệu mẫu phục vụ cho việc khai thác thông tin của đơn vị kinh doanh

2. Phân tích, tư vấn giải pháp nghiệm vụ:
- Trực tiếp phân tích, đánh giá các yêu cầu nghiệp vụ từ đơn vị kinh doanh;
- Tham gia xây dựng, tư vấn giải pháp nghiệp vụ cho đơn vị kinh doanh;
- Phối hợp với cán bộ BA làm rõ các yêu cầu ở mức chi tiết;

3. Tham gia đánh giá các giải pháp công nghệ để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ
- Hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ, các nhà thầu bên ngoài để đánh giá tính khả thi của giải pháp, phù hợp với quy trình của MSB;
- Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Phát triển công nghệ/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của ngân hàng để triển khai các dự án công nghệ tại ngân hàng;
- Chủ động tìm hiểu các giải pháp trên thị trường phù hợp với nghiệp vụ của MSB

4. Xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp giữa IT và đơn vị nghiệp vụ

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên

- Chuyên ngành:Tài chính Ngân hàng, Công Nghệ Thông Tin, Toán Tin Ứng dụng, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý

- Ngoại ngữ:Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương)

- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá

- Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực: tài chính/ ngân hàng;

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu:3 năm trong lĩnh vực: phát triển nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp)

-  Kiến thức chuyên môn:

+ Nắm vững kiến thức chuyên môn phát triển phần mềm lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

+ Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm; Các công cụ quản trị dự án, môi trường phát triển ứng dụng, ngôn ngữ lập trình ứng dụng, cơ sở dữ liệu.

+ Hiểu biết sâu rộng về các nghiệp vụ ngân hàng, phần mềm ứng dụng trong ngân hàng.

+ Hiểu biết về Kiến trúc hệ thống phần mềm, phân tích thiết kế hệ thông phần mềm.

+ Ưu tiên có hiểu biết/kinh nghiệm đối với các ứng dụng MSB đang sử dụng. 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - QLTC - MSB - 1P196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M330

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M329

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

CVCC/CG phát triển nền tảng MKT số - MSB DF - DXN - 1Y453

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/11/2022

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - KCL - MSB - 1Y444

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

CVCC Quản trị Mạng và ANTT - TEC - 3H005

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.