Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các giải pháp SCF KHDN
- Phối hợp với TT Phân khúc KH và/hoặc các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau:
+ Khảo sát, nghiên cứu, phân tích nhu cầu giải pháp của khách hàng;
+ Phân tích thông tin đối thủ cạnh tranh từ đó có kế hoạch hành động nhằm bảo đảm giá trị định vị giải pháp của MSB trên thị trường;
+ Xây dựng biểu lãi suất cho vay; biểu phí SCF tối thiểu dành cho khách hàng EB;
- Xây dựng mới/ điều chỉnh giải pháp (bao gồm và không giới hạn GIÁ: phí và lãi suất như: biểu lãi suất cho vay, hay KÊNH cung cấp giải pháp) cho các phân khúc khách hàng ưu tiên dựa trên cơ sở thông tin đầu vào về C.V.P - định vị giá trị KH được xác định bởi TT Phân khúc KH theo kế hoạch được phân công bởi GĐ GPSCF

2. Thực hiện các hoạt động triển khai và hỗ trợ vận hành giải pháp SCF:
- Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, truyền thông về giải pháp SCF cho các đơn vị liên quan
- Hỗ trợ, giải đáp đơn vị kinh doanh trong quá trình vận hành các giải pháp SCF
- Xây dựng các công cụ và tài liệu bán hàng, quảng bá giải pháp SCF

3. Theo dõi và đánh giá hiệu quả giải pháp SCF:
- Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả (tài chính - PnL và phi tài chính) các giải pháp SCF;
- Quản lý danh mục các giải pháp SCF phụ trách
- Thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan của MSB về giải pháp SCF để đưa ra điều chỉnh phù hợp.

4. Tham gia các dự án ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ giải pháp SCF
- Tham gia thực hiện nghiệp vụ theo phân công;
- Lập kế hoạch hạng mục công việc tham gia (nếu có);

5. Kèm kẹp, hướng dẫn, đào tạo chuyên môn cho CV/CVC/CVCC và công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo
 

Job Requirement

1. Trình độ

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh. Bằng Thạc sĩ là một lợi thế
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, Toeic 600/IELTS 5.5/TOEFL IBT 61 hoặc tương đương
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (word excel và power point)

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 07 năm làm việc trong lĩnh vực SCF/quản lý SCF doanh nghiệp tại các ngân hàng, trong đó có ít nhất 5 năm làm trong lĩnh vực chính sách, sản phẩm SCF

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:
+ Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Am hiểu sâu quy định của Ngân hàng nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan lĩnh vực tài chính, Ngân hàng, am hiểu sâu luật doanh nghiệp, ngành
nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, ...
+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu chuyên sâu về bán hàng và quản lý sản phẩm, giải pháp; Am hiểu chuyên sâu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thị
trường, đặc biệt trong lĩnh vực SCF; Am hiểu chuyên sâu thị trường, đối thủ cạnh tranh.
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: Am hiểu sâu các chính sách, quy định, quy trình của MSB liên quan đến nghiệp vụ, giải pháp SCF
+ Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu chuyên sâu về tất cả các sản phẩm, giải pháp nghiệp vụ SCF doanh nghiệp của MSB
 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - QLTC - MSB - 1P196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M330

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M329

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

CVCC/CG phát triển nền tảng MKT số - MSB DF - DXN - 1Y453

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/11/2022

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - KCL - MSB - 1Y444

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống Nền - MSB IT BU - DXD - 1Y449

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.