Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng, ban hành bộ chuẩn mực văn hóa, tư duy, hành vi từ đó làm cơ sở cho việc xây kế hoạch và phát triển năng lực cho các cán bộ nhân viên theo từng cấp

a) Phối hợp với đối tác tư vấn xây dựng cẩm nang, sổ tay văn hóa doanh nghiệp định nghĩa rõ các khái niệm và chuẩn mực hành vi đến từng cấp.

b) Đầu mối tìm kiếm và làm việc với các đơn vị/chuyên gia tư vấn để hỗ trợ quá trình hoạch định và triển khai VHDN cho ngân hàng;

c) Có ý tưởng sáng tạo đóng góp trong quá trình học hỏi, xây dựng chuẩn mực hành vi VHDN.

2. Tổ chức triển khai các hoạt động phát triển năng lực và tư duy cho CBNV theo từng cấp; đảm bảo các CBNV có đủ năng lực và hiểu biết để thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực hành vi & giá trị văn hóa của Ngân hàng

a) Tham vấn xây dựng lộ trình, kế hoạch & ngân sách cùng lãnh đạo (hàng năm & theo từng giai đoạn)

b) Triển khai, theo dõi đánh giá tiến độ các chương trình được duyệt.

c) Tư vấn cho lãnh đạo ý tưởng, tuyển chọn, đào tạo và phát triển đội Đại sứ văn hóa

3. Đầu mối làm việc với nhân sự/bộ phận liên quan trong hoạt động đào tạo, huấn luyện, kèm cặp, tuyển dụng, xây dựng lộ trình công danh:

a) Tổng hợp, đánh giá và lên khung chương trình truyền thông, đào tạo và đăng ký với TTĐT

b) Phối hợp với TTĐT trong việc tìm kiếm các đối tác phù hợp, tổ chức các CT đào tạo dành cho đội ngũ Đại sứ văn hóa.

c) Lên kế hoạch và tiến hành truyền thông/đào tạo, chia sẻ cẩm nang/sổ tay chuẩn mực hành vi văn hóa doanh nghiệp.

d) Phối hợp với truyền thông nội bộ thực hiện tiến trình kiểm tra/đánh giá định kỳ về văn hóa doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau

e) Phối hợp với nhân sự trong công tác xây dựng khung năng lực bổ sung năng lực phát triển văn hóa doanh nghiệp là bắt buộc

f) Phối hợp với nhân sự xây dựng chiến lược tuyển dụng, phát triển, thăng tiến dựa trên chuẩn mực văn hóa 

4. Vai trò trong công tác xây dựng, phát triển đội nhóm.

a) Hỗ trợ cho giám đốc trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đoàn kết.

b) Tổ chức các buổi đào tạo/hướng dẫn, đồng hành giúp nhân viên mới trong team dễ dàng hòa nhập với môi trường và nắm bắt/hiểu hệ thống.

c) Tuân thủ thời hạn và chất lượng công việc trong phạm vi được giao.

d) Các yêu cầu khác theo quy định.

Job Requirement

1, Trình độ 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành nhân sự, kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2 trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

2, Kinh nghiệm 

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, văn hóa doanh nghiệp; Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý;

3, Kiến thức 

- Có kiến thức rộng về phương pháp luận/ phương thức xây dựng,phát triển và triển khai chương trình phát triển tổ chức, văn hóa doanh nghiệp;

- Có hiểu biết về các khóa đào tạo, các chuyên gia/tổ chức kinh nghiệm trong việc phát triển năng lực của cán bộ để phù hợp văn hóa tổ chức;

- Hiểu biết về ngành ngân hàng, các chức năng/hoạt động quản trị nhân sự

4, Năng lực 

- Năng lực chung:

+ Tư duy logic, rành mạch

+ Khả năng tư vấn, tìm kiếm, tổng hợp, xử lý thông tin

+ Khả năng phát triển và quản trị mạng lưới quan hệ

+ Khả năng đàm phán, thuyết phục.

+ Khả năng thuyết trình tự tin trước đám đông

- Kỹ năng:

+ Lập kế hoạch, quản lý & triển khai

+ Phân tích, giải quyết vấn đề & đưa ra quyết định

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng làm việc độc lập

+ Sáng tạo

5, Yêu cầu khác 

- Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt và gắn bó lâu dài với tổ chức;

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc quản lý sản phẩm (PO - Loyalty) - MSB DF - 1P453

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/10/2024

Chuyên viên cao cấp Nền tảng Dữ liệu phân tích - MSB - DT - 1M452

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 18/10/2024

Cộng tác viên Quản lý Chuyển đổi Số - MSB DF - 1M451

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Cộng tác viên Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - Usecase MOA - MSB DF - 1M450

Location: Ha Noi Salary: Tr - 6 Tr VND Expired Date: 27/08/2024

Cộng Tác Viên Lưu Trữ Hồ Sơ Nhân Sự

Location: Ha Noi Salary: Tr - 4 Tr VND Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị cơ sở dữ liệu rủi ro - QLRR - MSB - 1P472

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Giám đốc Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn - EB - MSB - 1P471

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên Phát triển Khách hàng giao dịch ngoại tệ và phái sinh - FI - MSB - 1P470

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường - QLRR - MSB - 1P469

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

Chuyên viên cao cấp Quản trị chính sách rủi ro - QLRR - MSB - 1P468

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.