Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động:

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai chương trình hành động hàng năm của các đối tác thuộc lĩnh vực kinh tế phụ trách
 • Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của các đối tác thuộc lĩnh vực kinh tế phụ trách

2. Khai thác và xây dựng giải pháp chuỗi dựa trên quan hệ với đối tác thuộc lĩnh vực kinh tế phụ trách:

 • Chủ động/ phối hợp với cán bộ Quan hệ KHDN lớn (RM) phát triển mối quan hệ với các đối tác có tiềm năng khai thác chuỗi và hệ sinh thái
 • Triển khai giải pháp đem lại giá trị cho đối tác và khách hàng thuộc hệ sinh thái đối tác
 • Làm việc với đối tác và Phối hợp với RM, phân khúc khách hàng tương ứng với lĩnh vực kinh doanh của đối tác để phân tích am hiểu hệ sinh thái của đối tác từ đó định vị giá trị khách hàng cho đối tác và khách hàng trong hệ sinh thái.
 • Phối hợp với bộ phận thuc đẩy kinh doanh, S&D để xây dựng mô hình bán hàng và dịch vụ, truyền thông; đào tạo am hiểu chuỗi giá trị của đối tác và gói giải pháp cho các khách hàng trong hệ sinh thái của đối tác; hỗ trợ triển khai kinh doanh.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách, quy trình, giải pháp với các khách hàng trong hệ sinh thái của đối tác

3. Quản lý hiệu quả các chương trình và giải pháp chuỗi và đối tác:

 • Phối hợp với các Giám đốc quản lý KHDN lớn để chọn lựa chuỗi và đối tác mục tiêu theo thứ tự ưu tiên
 • Lập kế hoạch hành động nhằm khai thác hệ sinh thái của đối tác
 • Phối hợp với mảng Phân khúc khách hàng, mảng Sản phẩm trong việc phân tích đặc điểm, nhu cầu, tiềm năng nhằm hỗ trợ đề xuất, xây dựng giải pháp phát triển quan hệ với nhóm khách hàng thuộc hệ sinh thái/ chuỗi giá trị của đối tác liên kết
 • Đánh giá hiệu quả mang lại từ nhóm khách hàng thông qua đối tác liên kết, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả

4. Điều phối team ảo:

 • Tổ chức thành lập điều phối team ảo bao gồm nhân sự cần thiết từ các phòng ban liên quan tới việc nghiên cứu chân dung, xây dựng giải pháp chuỗi và phát triển bán hàng
 • Hướng dẫn và đôn đốc, giám sát các đơn vị, cá nhân trong việc hoàn thành vai trò nhiệm vụ trong dự án xây dựng và phát triển chuỗi (Team ảo)
 • Đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện của các đơn vị, cá nhân trong mỗi dự án chuỗi.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Quản trị Kinh doanh - Ngoại thương
 • Trình độ tin học văn phòng từ khá trở lên (Thành thạo excel và power point)

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng về các mảng: Tài trợ thương mại, Bảo lãnh, Thanh toán quốc tế, Quản lý khách hàng doanh nghiệp,.. và các lĩnh vực liên quan đến Chuỗi cung ứng;
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản lý giải pháp chuỗi cung ứng, có kinh nghiệm Quản lý Quan hệ KHDN lớn

3. Kiến thức:

 • Am hiểu tốt về tài trợ thương mại, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, các chuỗi cung ứng, và các lĩnh vực kinh doanh có liên quan
 • Am hiểu về hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSBIT BU - DXK - 1F199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOE - MSB - 1M231

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Ứng dụng vệ tinh thẻ - MSB Core Banking - DXN - 1I165

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVC Ứng dụng vệ tinh khác - MSB Core Banking - DXN - 1I164

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên tác nghiệp Định chế tài chính - KVH - MSB - 1I163

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.