Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL):

 • Tư vấn, thiết kế, xây dựng CSDL;
 • Thiết kế, thiết lập các biện pháp tăng cường an ninh, bảo mật cho CSDL;
 • Thiết kế, xây dựng chiến lược sao lưu phục hồi CSDL;
 • Thiết kế, xây dưng các chương trình, script thực hiện giám sát hoạt động CSDL, phát hiện xử lý/ngăn chặn kịp thời các sự cố/vấn đề CSDL;
 • Nghiên cứu và đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu và đưa ra các giải pháp tối ưu, các biện pháp tinh chỉnh cho cơ sở dữ liệu;
 • Phân tích, xác định nguyên nhân gốc rễ các sự cố, vấn đề liên quan đến CSDL;
 • Xác đinh, phân tích, đánh giá, phân loại rủi ro của CSDL và xây dựng phương án/kế hoạch giảm thiểu/loại bỏ rủi ro;
 • Cập nhật các bản vá lỗi, nâng cấp phiên bản CSDL;
 • Chuyển đổi, quy hoạch hệ thống CSDL tối ưu sử dụng tài nguyên phần cứng (máy chủ), cũng như đáp ứng yêu cầu hiệu năng của từng hệ thống ứng dụng/báo cáo;
 • Biên soạn các tài liệu kỹ thuật vận hành, các quy trình, các quy định.

2. Tổ chức triển khai dự án dự án, các công việc bảo trì hệ thống CSDL:

 • Tổ chức triển khai các hạng mục công việc của dự án/CR theo đúng kế hoạch đã phê duyệt:
 • Tổ chức, hỗ trợ, thực hiện xây dựng các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến CSDL đối với dự án đã được phân công thực hiện;
 • Tham gia/hỗ trợ xây dựng/tư vấn kiến trúc cho phần CSDL;
 • Hỗ trợ/ phối hợp thực hiện xây dưng/triển khai hệ thống CSDL phục vụ các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra;
 • Phối hợp/thúc đẩy xử lý các sự cố, vấn đề CSDL phát sinh trong quá trỉnh triển khai dự án;
 • Nhân diện/phát hiện sớm các rủi ro cũng như đề xuất phương án/kế hoạch thực hiện giảm thiểu/loại bỏ rủi ro của dự án;
 • Tổ chức triển khai các hạng mục công việc bảo trì hệ thống CSDL:
 • Tổ chức ra soát, đề xuất thực hiện mua/ra hạn dịch vụ bảo trì CSDL;
 • Phối hợp với hãng/đơn vi cung cấp dịch vụ bảo trì CSDL tiến hành bảo trì/xử lý các sự cố/vấn đề phát sinh liên quan đến CSDL.

3. Quản lý kế hoạch và nguồn lực

 • Tư vấn/tham mưu cho GĐ.QTHT&GSHT phương án/kế hoạch và ngân sách thực hiện Quy hoạch/Nâng cấp/tối ưu/báo trì hệ thống CSDL;
 • Xây dựng kế hoạch nguồn lực thực hiện triển khai dự án cũng như công việc quản trị vận hành hệ thống CSDL.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin hoặc khoa học máy tính. Có chứng chỉ Quản trị CSDL OCM hoặc OCP là 1 lợi thế.
 • Ngoại ngữ: Sử dụng Tiếng Anh thành thạo.

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, vận hành CSDL trong các môi trường phức tạp;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản trị vận hành CSDL trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng hoặc viễn thông;
 • Có kinh nghiệm tư vấn/thiết kế/tối ưu hóa CSDL;
 • Có kinh nghiệm khắc phục thảm họa bao gồm cả quy trình làm việc, các chính sách và thủ tục;
 • Có kinh nghiệm trong việc tư vấn khách hàng và xây bộ giải pháp công nghệ thông tin.

3. Kiến thức:

 • Có khả năng triển khai cài đặt hệ thống CSDL trên nhiều nền tảng HĐH khác nhau (Unix/Linux/Windows);
 • Có kiến thức chuyên sâu quản trị vận hành CSDL Oracle;
 • Có kiến thức tốt quản trị vận hành CSDL Ms SQL, MySQL;
 • Có khả năng triển khai xây dựng mô hình CSDL Clustering, triển khai xây dựng hệ thống CSDL dự phòng;
 • Có khả năng phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gốc rễ các vấn đề/sự cố xảy ra đối với CSDL;
 • Có khả năng tuning &  troubleshooting CSDL.
 • Có khả năng lập trính Shell Scripts, PL/SQL;
 • Có kiến thức tốt hệ thống Unix/Linux;
 • Có kiến thức căn bản Storage, Network & Security.

4. Năng lực:
- Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng quản lý thời gian

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Giám sát Nghiệp vụ - PLTT - MSB - 1M293

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

CVC Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B266

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CV Chăm sóc khách hàng - KVH - MSB - 3B268

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tài chính - QLRR - MSB - 3B267

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B265

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B263

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/09/2022

CV Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B262

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B261

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B260

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVCC Chính sách nợ bán lẻ - QLRR - MSB - 3B259

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.