Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Vai trò:

 • Thực hiện vai trò quản trị dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng

 • Triển khai và đảm bảo mô hình dự án được triển khai, xây dựng cơ chế governance.

 • Triển khai và giám sát thực thi phương pháp làm việc Agile-Scrum, các công cụ làm việc số

 • Trách nhiệm quản lý các nguồn lực cho đảm bảo đầy đủ và hiệu quả

 • Trách nhiệm tổ chức báo cáo dự án tới các cấp lãnh đạo theo yêu cầu hoặc định kỳ trên mô hình dự án được phê duyệt

 • Tạo điều kiện giao tiếp cởi mở và rõ ràng giữa các bên liên quan, nhà phát triển và PO.

2. Trách nhiệm:

 • Thực hiện vai trò quản trị dự án

 • Thực hiện vai trò Srum Master vừa hướng dẫn triển khai mô hình dự án Agile-Scrum

 • Ban hành cơ cấu tổ chức, tờ trình thành lập dự án

 • Quản trị mục tiêu và KPIS cho toàn dự án và từng nhân sự

 • Quản trị ngân sách dự án, các nguồn lực liên quan, điều phối nhân sự dự án

 • Phát hiện và xử lý sớm các vấn đề đảm bảo dự án đúng tiến độ và chất lượng

 • Xây dựng và đào tạo các đội ngũ nhân sự chủ chốt, bao gồm hướng dẫn và Coaching cho POs, Chapter về mặt quản trị dự án và Phương pháp làm việc

 • Thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc văn phòng CMO

Job Requirement

1. Kinh nghiệm:

 • Từ 5 năm kinh nghiệm ngân hàng trở lên, trong đó 2 năm đã thực hiện vai trò PM

 • Bằng cử nhân/cao học về kinh tế, tài chính ngân hàng

 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển phần mềm LO5,BPM phê duyệt

 • Có kinh nghiệm xây dựng Setup các dự án phức hợp

 • Am hiểu và đã thực hành triển khai mô hình Agile-Scrum

2. Năng lực:

 • Kiến thức Agile methodologiest và các cuộc họp (Scrum ceremonies)

 • Quản lý nguồn lực ngân sách

 • Quản lý dự án và OKR

 • Quản lý nhân sự

 • MS Office

 • Jira and Confluence

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.