Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ Giám đốc Quản trị chương trình chuyển đổi xây dựng các khung/quy trình/quy định/chính sách quản trị dự án chung của Khối

- Hỗ trợ Program Director tổ chức xây kế hoạch quản lý dự án bao gồm thiếp lập cột mốc, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và phân công nhiệm vụ cho thành viên trong phòng

- Tổ chức thực hiện các công việc Quản trị dự án và đảm bảo các nhóm hoạt động hiệu quả đồng thời duy trì được phương thức làm việc phù hợp

- Tổ chức phối hợp với lãnh đạo các phòng ban khác trong MSB để tạo điều kiện thuận lợi về tiến độ, hoặc giải quyết vấn đề phát sinh trong dự án

- Tổ chức đánh giá liên tục cho dự án để đảm bảo dự án tạo ra giá trị đúng với mục tiêu

- Tổ chức ghi chép chính xác quá trình  hình thành, phát triển và triển khai dự án, cũng như phạm vi, ngân sách và cơ sở đề xuất dự án

- Xây dựng hệ thống Quản trị dữ liệu dự án

- Các công việc khác được giao

Job Requirement

1, Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm

Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh ( TOEIC 605-780 hoặc tương đương)

Thành thạo tin học văn phòng


2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai sản phẩm số, dự án số cũng như có hiểu biết sâu sắc về ngân hàng số và quản lý thay đổi kinh doanh, trong đó tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý dự án/ quản lý các bên liên quan.


3. Kiến thức:

Am hiểu các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;

Am hiểu về CCTC, quy trình nghiệp vụ, quy chế chính sách, cơ chế vận hành của ngân hàng

Am hiểu về về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Các ngành/sản phẩm trọng tâm theo định hướng kinh doanh của ngân hàng.

Có kiến thức và am hiểu quy trình/quy định về các nghiệp vụ Kế toán, Hành chính, Kho quỹ, Dịch vụ khách hàng trong ngành Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng


4. Năng lực:

Khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch

Kỹ năng lãnh đạo và giám sát tổ chức thực hiện

Thành thạo các kiến thức về quản trị dự án

Năng lực triển khai sản phẩm số, dự án số, quản lý chuyển đổi

Khả năng xây dựng và phát triển đội ngũ

Là con người của hành động với kỹ năng quản lý dự án, tư duy logic và phản biện tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề sắc bén và có khả năng giám sát các hoạt động làm việc nhóm


5. Yêu cầu khác

Thành thạo công cụ quản lý dự án số (Jira, Trello, Zoom)

Phương thức làm việc linh hoạt (Agile)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

[DI5] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y535

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.