Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

1, Nghiên cứu và đào tạo
- Huấn luyện và đào tạo các năng lực và kỹ thuật cần thiết cho các thành viên
trong Bộ phận để triển khai các dự án đã được lên kế hoạch và đang thực hiện.
- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp tiếp cận mới để cải thiện chất
lượng công việc của bộ phận cũng như của các phòng ban liên quan

2, Chiến lược
- Tham gia xây dựng chiến lược quản lý dữ liệu, đảm bảo sự nhất quán, chất
lượng và bảo vệ cần thiết để đáp ứng nhu cầu kinh doanh tổng thể.
- Tham gia xây dựng lộ trình triển khai quản trị dữ liệu bao gồm các ưu tiên
chiến lược để phát triển các năng lực dựa trên thông tin

3, Quản trị dữ liệu
- Tổ chức triển khai khung quản trị dữ liệu, tập trung vào việc cải thiện chất
lượng dữ liệu và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua các sửa đổi các chính sách
và tiêu chuẩn hành vi của tổ chức, các nguyên tắc, chỉ số quản trị, các quy trình,
dữ liệu và các công cụ liên quan

4, Xác định vai trò và trách nhiệm liên quan đến quản trị dữ liệu và đảm bảo
trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với việc quản lý các tài sản thông tin
chính của công ty

5, Phát triển và quản lý bức tranh thông tin doanh nghiệp, bao gồm thẩm
quyền và chủ sở hữu của các hệ thống

6, Tham gia thúc đẩy việc phát triển và điều phối việc triển khai các tiêu
chuẩn chất lượng dữ liệu, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và các yêu cầu áp dụng
trong toàn công ty

7, Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1, Trình độ 

- Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị thông tin, hoặc MIS và các ngành liên quan khác.

- Ưu tiên có bằng thạc sỹ

- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh  (tương đương A1 hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương)

- Thành thạo tin học văn phòng.

2, Kinh nghiệm 

Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị dữ liệu, quản trị dự án. Trong đó có 03 năm kinh nghiệm trong một tổ chức dịch vụ lớn, với dữ liệu có quy mô lớn hoặc kinh nghiệm quản lý và giám sát dự án

3, Kiến thức 

Kiến thức chung 

- Am hiểu về tầm nhìn và sứ mệnh của TNEX

- Am hiểu về quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng

Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức về chất lượng dữ liệu và các thông lệ quản lý bảo vệ dữ liệu; Có kiến thức về thực tiễn quản trị dữ liệu, các vấn đề kinh doanh và công nghệ liên quan đến quản lý tài sản thông tin doanh nghiệp và các phương pháp tiếp cận liên quan đến bảo vệ dữ liệu; Có hiểu biết về các quy định liên quan đến dữ liệu của các cơ quan chức năng

- Am hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Scrum Master - MSB - KCN - 1F291

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp (SA) - MSB DF - 1F289

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Kiểm soát viên đối soát - MSB DF - 1F290

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất ngân hàng bán lẻ(RB) - QLTC - MSB - 1F287

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1F286

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Trợ lý Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng - BKS - MSB - 3I076

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên gia vận hành Cloud - MSB - KCN - 3I078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Đánh giá An toàn Thông tin - MSB - KCN - 3I075

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Senior Manual/Automation Tester - MSB - KCN - 3I074

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp quản trị chuyển đổi - KCL - MSB - 1Y553

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.