Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

1. Thẩm định hồ sơ tín dụng đối với đối tượng khách hàng chiến lược thuộc Ngân hàng Quản lý Tín dụng:

 • Thẩm định và đưa ra đánh giá với hồ sơ trình cấp tín dụng Ngắn hạn, trung dài hạn, đầu tư trái phiếu của đối tượng là toàn bộ khách hàng chiến lược thuộc Ngân hàng Quản lý Tín dụng.
 • Thẩm định uy tín của chủ đầu tư và hiệu quả các dự án liên kết theo đề xuất của RB nhằm đưa ra  ý kiến đánh giá về việc liên kết, điều kiện liên kết với các chủ đầu tư.
 • Xếp hạng khách hàng làm cơ sở để áp dụng chính sách tín dụng, lãi suất cho từng khách hàng vay vốn.
 • Lập báo cáo thẩm định trực tiếp (đối với các khoản vay phải đi thẩm định trực tiếp), báo cáo đánh giá rủi ro làm cơ sở trình cấp tín dụng.
 • Trình HĐTD, UBTD phê duyệt các hồ sơ cấp tín dụng.

2. Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghiệp vụ CBNV trong đơn vị khi được yêu cầu và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm Đào tạo, M-Talent.

3. Góp ý văn bản chính sách khi có yêu cầu.

4. Các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tín dụng doanh nghiệp/quản lý rủi ro tín dụng trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại các TCTD 

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Có kiến thức tổng hợp về ngành kinh tế
- Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức tốt về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng, đầu tư;
 • Có kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư.

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm (Có trách nhiệm với tổ chức)
 • Tuân thủ quy định (Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định, quy trình nội bộ của Ngân hàng và của Pháp luật Việt Nam)
 • Khả năng chủ động trong công việc (Chủ động thực hiện công việc và chỉ ra những cơ hội/vấn đề phát sinh; Sẵn sàng phản ánh những bất cập và chủ động đề xuất giải pháp; Khả năng làm việc độc lập).
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức.

- Năng lực chung:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện (Luôn suy nghĩ về cách thức cải thiện hiệu quả công việc; Luôn tìm cách đơn giản hóa thủ tục, quy trình).
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông (kỹ năng giao tiếp tốt).

- Năng lực chuyên môn:  Khả năng phân tích và định lượng (Có kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt); 

5. Các yêu cầu khác: Chịu được áp lực công việc cao

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát sau định giá - QLRR - MSB - 1I314

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên cao cấp Đại diện đơn vị nghiệp vụ - STP Data - MSB DF - 1M439

Location: Ha Noi Salary: 24 Tr - 33 Tr VND Expired Date: 29/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.