Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

1. Thẩm định và đề xuất phê duyệt tín dụng, đầu tư trái phiếu của khách hàng thuộc ngân hàng doanh nghiệp

- Thẩm định hồ sơ cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu:

 • Tham gia thẩm định trực tiếp khách hàng cùng Đơn vị kinh doanh, lập báo cáo thẩm định trực tiếp.
 • Thẩm định hồ sơ cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu trên cơ sở hồ sơ đề xuất của đơn vị kinh doanh và hồ sơ của khách hàng do Đơn vị kinh doanh thuộc Ngân hàng doanh nghiệp cung cấp.  

- Lập báo cáo đánh giá rủi ro tín dụng.
- Tham gia họp UBTD để báo cáo cấp phê duyệt về đề xuất cấp tín dụng của khách hàng.

2. Họp và ký biên bản nhận diện khách hàng thuộc Ngân hàng doanh nghiệp: Có ý kiến đánh giá về khách hàng và phương án đề xuất của đơn vị kinh doanh, tham gia họp và ký biên bản nhận diện với khoản nhận diện của khách hàng thuộc ngân hàng Doanh nghiệp.

3. Phân tích tài chính định kỳ của khách hàng thuộc ngân hàng Doanh nghiệp theo quy định tại QT Cảnh báo sớm.

4. Xếp hạng khách hàng tại thời điểm cấp tín dụng/đầu tư trái phiếu, định kỳ hoặc theo yêu cầu của đơn vị kinh doanh.

5. Đánh giá/rà soát định kỳ đối với các khoản cấp tín dụng trung/dài hạn/đầu tư trái phiếu theo yêu cầu của đơn vị kinh doanh thuộc Ngân hàng doanh nghiệp. Lập báo cáo rà soát định kỳ.

6. Góp ý quy trình, văn bản chính sách theo yêu cầu của các phòng ban liên quan

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Quản lý thẩm định và phê duyệt Doanh nghiệp lớn.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính kế toán, đầu tư, quản trị kinh doanh.
 • Ngoại ngữ: Tương đương mức điểm 300- 450 điểm khung tham chiếu mức điểm TOEIC.
 • Tin học: Trình độ B tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định tín dụng đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp LMC (doanh thu từ 500 tỷ đồng trở lên) hoặc có kinh nghiệm tài trợ các dự án Bất động sản, dự án điện.....

3. Kiến thức:

 • Am hiểu tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi, chiến lược, chính sách của Ngân hàng.
 • Am hiểu về các văn bản chính sách chuyên ngành ngân hàng, văn bản chuyên ngành các ngành kinh tế khác, có thể phân tích ứng dụng tốt vào hoạt động cho vay.
 • Có kiến thức tổng hợp, chuyên sâu về các ngành nghề kinh tế.

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao
 • Năng lực chung: Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả; Khả năng phân tích và định lượng.
 • Năng lực chuyên môn: Có kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp; Cấu trúc khoản vay.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp / Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P410

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB - 1P409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Ngân hàng điện tử - EB - MSB - 1P408

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.