Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

1. Thiết kế đồ họa:
- Đảm bảo tất cả sản phẩm thiết kế được thực hiện đúng yêu cầu về hiệu quả sáng tạo và tiến độ hoàn thành
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ quy trình thiết kế sáng tạo
- Kiểm tra, đảm bảo chất lượng sản phẩm do NCC sản xuất

2. Quản lý công việc nhóm:
- Trao đổi hỗ trợ công việc được phân định trong nhóm
- Đảm bảo chất lượng thiết kế của nhóm
- Báo cáo cập nhật công việc thường xuyên với GĐ Sáng tạo

3. Quản lý dữ liệu thiết kế:
- Đảm bảo tất cả dữ liệu thiết kế sau khi hoàn thành được lưu trữ một cách khoa học, đầy đủ và an toàn

4. Chất lượng dịch vụ:
- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng nội bộ

5. Phát triển bản thân:
- Hoàn thành tất cả các khóa học bắt buộc của ngân hàng
- Cập nhật xu hướng thiết kế mới và ứng dụng linh hoạt vào công việc thiết kế của ngân hàng
- Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học chuyên ngành Đồ hoạ hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm: 5-6 năm kinh nghiệm về thiết kế đồ hoạ

3. Kiến thức: Hiểu rõ về thiết kế đồ hoạ cùng với xu hướng thiết kế đương đại

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
• Thành thạo các phần mềm thiết kế
• Đặc biệt có tư duy sáng tạo và thiết kế tốt
• Khả năng giao tiếp và thuyết trình ; có kỹ năng gây ảnh hưởng và thuyết phục
• Có tinh thần chủ động phối hợp làm việc theo nhóm
• Luôn nỗ lực để hoàn thành thành tốt công việc
• Luôn hướng tới kết quả trong mỗi công việc được giao
• Khả năng cơ bản trong việc xây dựng các mối quan hệ cần thiết cho công việc
• Quan tâm tới việc triển khai chi tiết công việc
• Có tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng nhanh trong công việc
• Luôn chủ động trong công việc
• Có khả năng tự lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc được giao
• Có khả năng đánh giá vấn đề và giải quyết những vấn đề cơ bản trong công việc
• Sẵn sàng thay đổi và học hỏi thêm những kỹ năng mới  nhằm mang lại hiệu quả tốt trong công việc

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp / Chuyên gia Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 1P410

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB - 1P409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Ngân hàng điện tử - EB - MSB - 1P408

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.