Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Vai trò

- Đảm bảo các giải pháp/sản phẩm số mang lại trải nghiệm thân thiện với người dùng
- Phát triển, xây dựng các luồng MVP thân thiện với người dùng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh
- Xây dựng thiết kế trực quan dành cho các giải pháp số front-end
- Đảm bảo tính nhất quán của trải nghiệm mới được thiết kế với các tương tác khác với khách hàng

2. Trách nhiệm

- Phát triển, xây dựng thiết kế trực quan ban đầu cho các nguyên mẫu
-  Phát triển thiết kế, cấu trúc, tương tác và luồng cụ thể của MVP
- Tập trung vào lớp trực quan của một ứng dụng hoặc sản phẩm (bảng màu, kiểu chữ, hệ thống phân cấp thông tin và các yếu tố hình ảnh) bao gồm cả góc nhìn tổng quan về bố cục
- Biến các yêu cầu kinh doanh thành một quy trình đơn giản lấy người dùng làm trung tâm
- Phân tích dữ liệu có sẵn để cải thiện trải nghiệm sử dụng MVP của khách hàng và đảm bảo tính nhất quán của giao diện
- Sử dụng nghiên cứu khách hàng để xác định tương tác phù hợp và thúc đẩy kết quả số tốt nhất: xem xét những khoảnh khắc tương tác hoặc những điểm tiếp xúc với khách hàng và biến những khoảnh khắc này thành thiết kế giao diện người dùng
- Kiểm thử nguyên mẫu với khách hàng
- Bàn giao màn hình giao diện người dùng, luồng và tương tác cho các lập trình viên và kỹ sư tester

Job Requirement

1. Kinh nghiệm

- Có 2-5 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX và có chuyên môn về thiết kế ứng dụng và trang web cho ngân hàng
- Có Bằng cử nhân về Kinh doanh, Tiếp thị, Thiết kế hoặc các ngành liên quan
- Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX đơn giản và trực quan cho một hệ thống có nhiều nội dung và dữ liệu
- Có cơ sở lý luận thiết kế mạnh mẽ và có thể bảo vệ các quyết định thiết kế bằng nghiên cứu hoặc thông lệ tốt nhất trong ngành
- Có kinh nghiệm làm việc trong nhóm Agile

2. Yêu cầu

- Thành thạo Adobe Creative Suite và các công cụ tạo mẫu/chuyển động như Principle hoặc After Effects
- Có cơ sở lý luận thiết kế mạnh mẽ và có thể bảo vệ các quyết định thiết kế bằng nghiên cứu hoặc thông lệ tốt nhất trong ngành

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.