Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Vai trò:

 • Dẫn dắt và chịu trách nhiệm phát triển use case phân tích toàn diện, từ giai đoạn baseline đến lên ý tưởng về sáng kiến hiệu quả nhanh, kiểm thử và triển khai chiến dịch
 • Dẫn dắt và cung cấp thông tin đầu vào để đảm bảo kết quả/ hiệu quả của chiến dịch cho từng use case.

Trách nhiệm:

 • Phối hợp chặt chẽ với đại diện ICM, chuyên viên phân tích nghiệp vụ và các bên liên quan khác của ĐVKD để đảm bảo tiến độ và chất lượng của giao phẩm cho từng use case
 • Xác định định hướng tổng thể và kế hoạch cho từng use case
 • Thúc đẩy các hoạt động (ceremonies) trong scrum
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc thông qua backlog rõ ràng và hợp lý

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm quản lý dự án, bao gồm quản lý nguồn lực, thời gian, ngân sách
 • Có kinh nghiệm phát triển và quản lý backlog; Am hiểu về quy trình và nguyên tắc Agile
 • Có kinh nghiệm giải quyết vấn đề, bao gồm việc xác định vấn đề, trích xuất thông tin chuyên sâu và xây dựng đề xuất trên thông tin chuyên sâu.
 • Có kinh nghiệm áp dụng kỹ năng phân tích
 • Có kinh nghiệm phối hợp với các bên liên quan, các cấp lãnh đạo khác nhau và có khả năng quản lý xung đột hiệu quả

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CVCC Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - EB - MSB - 1P197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Hai Phong Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - QLTC - MSB - 1P196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

Chuyên viên chính Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M330

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - PLTT - MSB - 1M329

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 55 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

CVCC/CG phát triển nền tảng MKT số - MSB DF - DXN - 1Y453

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 13/11/2022

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - KCL - MSB - 1Y444

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - MSB IT BU - DXN - 1Y459

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVCC Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSB IT BU - DXN - 1Y458

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - MSB IT BU - DXA - 1Y457

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống Nền - MSB IT BU - DXD - 1Y449

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 13/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.