Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý Yêu cầu phát triển Công nghệ

 • Đầu mối tiếp nhận, Quản lý các yêu cầu phát triển công nghệ đến từ bên trong và bên ngoài MSB tới Khối Công nghệ;
 • Tổ chức thực hiện thu thập, làm rõ, phân tích mức cao, phân loại, tổng hợp, đánh giá ràng buộc, đánh giá ảnh hưởng, thống nhất giải pháp và thông báo kết quả thực hiện giải pháp của các yêu cầu phát triển Công nghệ với sự phối hợp từ các Trung tâm/Phòng/Chức năng, đơn vị bên trong và bên ngoài MSB liên quan đến yêu cầu phát triển Công nghệ.
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong Khối công nghệ để thống nhất với Đơn vị đưa yêu cầu về phạm vi công việc, giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến yêu cầu phát triển của Đơn vị nghiệp vụ.
 • Đại diện đơn vị nghiệp vụ kiểm tra tính đáp ứng về phạm vi, chất lượng phát triển/ dự án trước khi đưa sản phẩm/ dịch vụ phát triển tới đơn vị nghiệp vụ để thực hiện kiểm tra, xác nhận.
 • Định kỳ/ thường xuyên phối hợp báo cáo tiến độ giải phát yêu cầu và danh mục yêu cầu phát triển, báo cáo chất lượng sản phẩm/ dịch vụ Công nghệ tới đơn vị nghiệp vụ liên quan và Lãnh đạo Khối Công nghệ.
 • Tham gia dự án theo sự phân công của lãnh đạo với vai trò quản lý yêu cầu, phạm vi và đảm bảo chất lượng sản phẩm/ dịch vụ là đầu ra của quá trình phát triển, triển khai

2. Tư vấn Giải pháp Công nghệ phù hợp với nhu cầu phát triển chiến lược của MSB, Đơn vị nghiệp vụ và tối ưu hóa vận hành

 • Phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu, đề xuất các áp dụng sản phẩm/ dịch vụ tiên tiến dựa trên công nghệ thông tin vượt trội trên thị trường và đề xuất đưa vào giải quyết bài toán nghiệp vụ theo hướng tối ưu, cải tiến, đột phá
 • Tham gia tư vấn, đánh giá tính hiệu quả của các công cụ, quy trình liên quan, và thường xuyên đưa ra các đề xuất cải thiện chất lượng.

3. Quản lý kế hoạch và nguồn lực

 • Phối hợp với các thành viên khác trong Khối Công nghệ để tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối Công nghệ về: Mục đích, mục tiêu, kế hoạch ngân sách hàng năm cho các dự án thuộc nhóm chiến lược.
 • Xây dựng các kế hoạch phát triển nguồn lực cho đơn vị. Phối hợp và thống nhất với các đơn vị liên quan về kế hoạch triển khai.

4. Phát triển năng lực nhóm

 • Cố vấn và huấn luyện các thành viên cấp dưới trong nhóm để nâng cao khả năng của họ
 • Xác định và khuyến khích các lĩnh vực phát triển và cải tiến trong nhóm và hỗ trợ bằng kế hoạch phát triển các nhân.

Job Requirement

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Công Nghệ Thông Tin, Toán Tin Ứng dụng, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng hoặc các tổ chức CNTT có chuyên sâu phục vụ về dịch vụ ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về hệ thống, ứng dụng phục vụ trong ngân hàng như: Thẻ, Core, ERP, BPM, ESB, Digital Banking Platform, Big data platform
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về phân tích, tư vấn nghiệp vụ mảng Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

 • Nắm vững chiến lược công nghệ của ngân hàng, nắm bắt các xu thế mới về giải pháp nghiệp vụ.
 • Am hiểu, có kiến thức tốt về áp dụng, lựa chọn công nghệ trong ngành dịch vụ tài chính cũng như thiết kế và xây dựng hệ thống công nghệ cho tổ chức có khối lượng giao dịch lớn trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, an toàn và hiệu quả.

-  Kiến thức chuyên môn:

 • Hiểu biết về các hệ thống trong ngân hàng, các nghiệp vụ của ngân hàng và giải pháp nghiệp vụ liên quan
 • Có kinh nghiệm đề xuất và triển khai thực tế một trong các mảng giải pháp chính trong ngân hàng như: Thẻ, Core, Mobile / Internet banking, ERP, BPM, Digital Banking Platform, Big Data Platform,…
 • Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm và các quy trình/ quy định có liên quan trong phạm vi công việc phụ trách.  

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng giám sát, phân tích, đánh giá và tối ưu chất lượng thực hiện công việc.
 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Am hiểu nghiệp vụ về các lĩnh vực tài chính ngân hàng bao gồm: Tín dụng, Ngân hàng trực tuyến, Các hệ thống quy trình phê duyệt, Nghiệp vụ thẻ...

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng làm việc áp lực cao; Tuân thủ kỷ luật; Trách nhiệm và Hợp tác trong công việc; Luôn lắng nghe và học hỏi; Bảo mật đối với thông tin quan trọng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia quản trị tinh gọn - KCL - MSB - 1Y414

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 10/09/2022

CVCC Kiểm thử - MSB DF - DXK - 1Y413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - MSB DF - DXN - 1Y403

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - DXK - 1Y410

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Engineer - MSB - DXA - 1Y408

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y405

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Mobile App Developer (Flutter) - MSB - DXD - 1Y412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Frontend Developer (Reactjs, Javascript) - MSB - DXD - 1Y409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior Data Scientist - MSB - DXA - 1Y407

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

[DI3] Senior CloudOps (AWS) - MSB - DXK - 1Y406

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.