Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập Báo cáo tài chính định kỳ (ngày, tháng, quý, năm) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và MSB:

 • Lập Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính của Ngân hàng
 • Chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con phù hợp với báo cáo tài chính của Ngân hàng đối với các công ty con áp dụng chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Lập các bút toán giao dịch nội bộ giữa Ngân hàng với công ty con và giữa các công ty con với nhau
 • Lập báo cáo tài chính hợp nhất và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

2. Cài đặt tham số GL, mở mới tài khoản:

 • Mở mới tài khoản, chi nhánh trên Core Banking và các phân hệ liên quan
 • Tham gia xây dựng kế toán đồ cho sản phẩm, quy định mới theo yêu cầu MSB và pháp luật
 • Tham gia test, cài đặt GL cho sản phẩm mới theo yêu cầu của các Phòng ban nghiệp vụ

3. Đầu mối cung cấp số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán:

 • Đầu mối cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán và các Bộ phận khác khi có yêu cầu
 • Phối hợp với Kiểm toán độc lập và các Phòng Ban có liên quan trong Ngân hàng phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán của Ngân hàng, Hợp nhất

4. Tham gia công tác quyết toán tài chính hàng năm:

 • Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn quyết toán tài chính hàng năm đối với các nội dung kế toán
 • Kiểm soát số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết đối với lĩnh vực được phân công tại thời điểm quyết toán

Job Requirement

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán, sử dụng các hàm tính toán/hàm tổng hợp số liệu

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp

3. Kỹ năng/Khả năng

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giải quyết vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

GĐ Thẩm định KH Doanh nghiệp Lớn - QLRR - MSB - 1I235

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.