Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Xây dựng chính sách phát triển tổ chức cho TNTalent và Khách hàng: Tư vấn, xây dựng hệ thống chính sách phát triển tổ chức (cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng/ban/trung tâm, hệ thống chức danh/cấp bậc, mô tả công việc, khung năng lực cho các vị trí…) cho TNTalent/Khách hàng
 2. Thẩm định, tư vấn về các đề xuất của các Đơn vị, đảm bảo đúng quy định của TNTalent/ Khách hàng
 3. Quản lý thông tin, hệ thống văn bản quy trình, quy định của TNTalent và Khách hàng: Khảo sát, cung cấp dữ liệu khảo sát, xây dựng báo cáo, cung cấp các thông tin, báo cáo liên quan về hệ thống chính sách phát triển tổ chức theo yêu cầu của Lãnh đạo, đơn vị và khách hàng
 4. Thực hiện công tác truyền thông quy định pháp luật và chính sách nhân sự
 5. Quản trị/lưu trữ hệ thống văn bản nhân sự đảm bảo tính hệ thống và cập nhật;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế, Ngoại ngữ
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Trình độ ngoại ngữ: Cấp độ 2 (Toeic 300-450 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình

2, Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu  05 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các tổ chức tín dụng

3, Khả năng/kỹ năng

 • Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, tư duy logic và làm việc nhóm
 • Có kỹ năng tư vấn và thuyết trình

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia phòng chống rửa tiền - PLTT - MSB - 1F282

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên dịch vụ khách hàng - TNEX Finance - 3R005

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/05/2024

Chuyên viên cao cấp rủi ro hoạt động - ROX HO - 3H119

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/05/2024

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp rủi ro công nghệ (IT RISK) - TNEX Finance - 3H118

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 16/05/2024

Chuyên viên chính kiểm soát tuân thủ - TNEX Finance - 3H096

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 14/05/2024

Chuyên viên tư vấn tín dụng bán lẻ - RB - MSB - 2Y070

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 14/05/2024

Chuyên viên thu hồi nợ thực địa - TNEX Finance - 3R003

Location: Ha Noi, Nghe An, Ha Tinh, Vinh Phuc, Nam Dinh Salary: Negotiable Expired Date: 08/05/2024

Chuyên viên cao cấp pháp chế doanh nghiệp - ROX HO - 3H113

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 08/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.