Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA:

 • Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách
 • Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản định chế
 • Cập nhật, nghiên cứu, phân tích các vấn đề bắt buộc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, khuyến nghị FATF, thông lệ quốc tế.

2. Thực hiện tác nghiệp về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trừng phạt kinh tế thương mại:

 • Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML/FATCA
 • Tư vấn, hỗ trợ ĐVKD/ĐVNV trong phạm vi công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và tuân thủ đạo luật thuế đối với tài khoản nước ngoài của Mỹ
 • Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ
 • Thực hiện tổng hợp dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định

3. Các nhiệm vụ khác theo phân công:

 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho CBNV mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho CBNV cũ
 • Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA
 • Hướng dẫn, chuyển giao kiến thức cho cán bộ mới của phòng GSTT
 • Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các NHĐL tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
 • Tiếng Anh sử dụng thành thạo, trình độ B1 hoặc tương đương.
 • Thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và ít nhất 03 năm trong lĩnh vực AML/KYC hoặc có kinh nghiệm triển khai thành công FATCA tại các tổ chức tài chính
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai hoặc quản trị dự án 

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
 • Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền hoặc/và FATCA
 • Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/FATCA tại ngân hàng 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt
 • Kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kiểm soát viên đối soát - MSB DF - 1F290

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất ngân hàng bán lẻ(RB) - QLTC - MSB - 1F287

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1F286

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Trợ lý Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng - BKS - MSB - 3I076

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên gia vận hành Cloud - MSB - KCN - 3I078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Đánh giá An toàn Thông tin - MSB - KCN - 3I075

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp quản trị chuyển đổi - KCL - MSB - 1Y553

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Giám đốc quản lý sản phẩm (PO - Loyalty) - MSB DF - 1Y552

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Giám đốc quản lý sản phẩm STP (PO Risk Model App) - MSB DF - 1Y551

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/07/2024

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.