Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng biến động của danh mục tín dụng doanh nghiệp với các tiêu chí Cảnh báo sớm. Thực hiện các phân tích định lượng & các dự án áp dụng data mining trong quản lý rủi ro danh mục doanh nghiệp.
 • Tham gia vào việc Quản lý/ Phát triển Mô hình / Công cụ / Hệ thống được Quản lý bởi Phòng Quản lý nợ và Cảnh báo sớm ( Hệ thống Cảnh báo sớm, Quản lý nợ, Nhắc nợ tự động ,...) trên kênh số:
  - Trực tiếp giải đáp thắc mắc của Người dùng, Ghi nhận và Đánh giá ý kiến phản hồi từ Người sử dụng;
  - Ghi nhận và báo cáo các chỉ số hoạt động của hệ thống, đưa ý kiến điều chỉnh nâng cấp hệ thống 
  - Hỗ trợ công việc điều chỉnh hệ thống
 • Tham gia thực hiện báo cáo Cảnh báo sớm - Quản lý nợ đối với KH trên kênh số

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
 • Tiếng anh: Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm tín dụng doanh nghiệp hoặc vị trí tương đương.
 • Ưu tiên người đã làm vị trí trưởng nhóm, quản lý hoặc các chức danh công việc tương đương
 • Kiến thức chung
 • Am hiểu về tổ chức:

        -  Mô hình, cơ cấu tổ chức của MSB

        - Các Phòng/ban/bộ phận liên quan đến KHDN, QLRR

 • Am hiểu về lĩnh vực/ ngành nghề đang cung cấp

        - Hiểu biết về tín dụng doanh nghiệp;
       - Có kiến thức cơ bản về việc triển khai / xây dựng quy trình

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ:

         - Có kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro,

         - Hiểu biết về các tiêu chí phương pháp phòng ngừa rủi ro, cảnh báo sớm kênh số
         - Có hiểu biết cơ bản về việc xây dựng công cụ/ hệ thống quản trị rủi ro kênh số

 • Am hiểu về chính sách/ quy định/ quy trình trong đơn vị

          - Các quy trình liên quan đến quản lý rủi ro, tín dụng, sản phẩm tín dụng cho KHDN,..

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc quản lý sản phẩm (EB/RB - DF) - MSB DF - DXN - 1Y523

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Trợ lý cho Phó Tổng Giám đốc (mảng CNTT) - TNG - 2Z151

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 01/01/2024

Chuyên gia Quản trị dự án - MSB DF - DXN - 1Y521

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M387

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 14/12/2023

Solution Architect/Senior Solution Architect - MSB DF - DXD - 1Y520

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2023

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M412

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 21/12/2023

Chuyên gia Nền tảng Dữ liệu Phân tích - MSB DF - DXA - 1M411

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 10/12/2023

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ (IT) - MSBIT BU - DXK - 1M410

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - Tr VND Expired Date: 10/12/2023

Back-end Developer ( banking, fintech) - FCCOM - 3H063

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/12/2023

Scrum Master - FCCOM - 3H065

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.