Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU:

1. Thực hiện đề xuất, thiết kế, mô tả các loại dữ liệu cần lưu trữ, thu thập phục vụ mục tiêu đo lường và đánh giá rủi ro tự động trong khuôn khổ dự án Risk STP;

2. Xây dựng và triển khai các yêu cầu quản trị dữ liệu (Data governance, Data Dictionary) cho Risk STP theo hướng dẫn chung về quản trị dữ liệu toàn hàng;

4. Tham gia triển khai dự án Risk STP (Cho vay luồng thẳng), các nhiệm vụ xây dựng kho dữ liệu, mô tả BRD, kiểm thử (test) kết quả tính toán các chỉ tiêu, kiểm thử các hệ thống tính toán tự động dữ liệu trước khi đưa vào sử dụng chính thức

5. Tham gia các công việc dự án khác theo phân công.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 • Triển khai chính sách quản trị dữ liệu cho dự án Risk STP
 • Đề xuất, tham gia thiết kế và mô tả các loại dữ liệu cần lưu trữ, thu thập phục vụ mục tiêu đo lường và đánh giá rủi ro tự động
 • Đề xuất và phối hợp với các bên liên quan triển khai các giải pháp thu thập, cách thức lưu trữ dữ liệu
 • Tham gia các nhiệm vụ xây dựng kho dữ liệu tập trung; kho dữ liệu trung gian (tính toán các chỉ tiêu) phục vụ cho Risk STP
 • Tham gia xây dựng mô tả BRD, kiểm thử (test) kết quả tính toán các chỉ tiêu, kiểm thử các hệ thống tính toán tự động
 • Dữ liệu là đầu vào cho:  
  • Decision Engine (Rule engine, Model), Credit Fraud System
  • Dữ liệu lịch sử để xây dựng PPL các Model
  • Dữ liệu realtime/lịch sử để xây dựng Báo cáo Dashboard và phân tích nâng cao) trước khi đưa vào sử dụng chính thức
 •  Xây dựng hệ thống CSDL phục vụ chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và thiết lập báo cáo danh mục tín dụng bán lẻ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của NH MSB, NHBL và Ngân hàng NN kênh số
 • Tham gia triển khai các công việc dự án Risk STP giai đoạn phát triển: thực hiện viết tài liệu BRD, test case, chính sách sản phẩm, test UAT và golive các use case cho vay luồng thẳng, các hệ thống thuộc phạm vi dự án Risk STP (hệ thống MSB tự xây hoặc giải pháp với nhà thầu)
 • Triển khai các dự án cải tiến về IT phục vụ cho hoạt động rủi ro kênh số của NHBL
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
 • Tiếng anh: Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương
 • Hiểu biết và sử dụng tốt VBA, SQL, ngôn ngữ R, Python phục vụ cho xử lý, phân tích data, dữ liệu;
 • Hiểu biết về CSDL (data engineering, data analyst) là lợi thế

 • Hiểu biết nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng

 • Có tư duy logic/phân tích tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc quản lý sản phẩm (EB/RB - DF) - MSB DF - DXN - 1Y523

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Trợ lý cho Phó Tổng Giám đốc (mảng CNTT) - TNG - 2Z151

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 01/01/2024

Chuyên gia Quản trị dự án - MSB DF - DXN - 1Y521

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M387

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 14/12/2023

Solution Architect/Senior Solution Architect - MSB DF - DXD - 1Y520

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2023

Chuyên gia Khoa học Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M412

Location: Ha Noi Salary: 50 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 21/12/2023

Chuyên gia Nền tảng Dữ liệu Phân tích - MSB DF - DXA - 1M411

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 10/12/2023

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ (IT) - MSBIT BU - DXK - 1M410

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - Tr VND Expired Date: 10/12/2023

Back-end Developer ( banking, fintech) - FCCOM - 3H063

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/12/2023

Scrum Master - FCCOM - 3H065

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 21/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.