Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Xây dựng, triển khai chính sách quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Bán lẻ bao gồm: chính sách tín dụng, phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng, tiêu chí nhận diện rủi ro sớm

2, Phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng biến động của danh mục tín dụng bán lẻ (Cảnh báo sớm, Fraud…). Thực hiện các phân tích định lượng & các dự án áp dụng data mining trong quản lý rủi ro danh mục bán lẻ.

3, Xây dựng, cải tiến quy trình, quy định, nghiệp vụ tín dụng theo định hướng chiến lược của Khối Quản lý rủi ro , Ngân hàng Bán lẻ (có sự phối hợp cùng các đơn vị kinh doanh như ĐVKD, PTSP.., đơn vị thuộc K.QLRR như PCGL, THN, GSRR…) để đảm bảo kiểm soát rủi ro tốt nhất

4, Triển khai và giám sát các chỉ tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro của Ngân hàng Bán lẻ và đưa ra kế hoạch hành động để quản trị bộ chỉ tiêu.

5, Thẩm định/ góp ý các văn bản liên quan như quy trình, quy định, sản phẩm tín dụng, hướng dẫn thẩm định, khẩu vị rủi ro và tư vấn cho các đơn vị nội bộ về chính sách tín dụng hoặc luật của một số lĩnh vực liên quan

6, Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan khác
 • Trình độ tiếng Anh Giao tiếp tốt 
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, Tài chính. Hiểu về các sản phẩm Ngân hàng/Tài chính, luồng nghiệp vụ.
 • Hiểu biết về mô hình, chính sách tín dụng/thẩm định/phê duyệt;

 • Có tư duy logic/phân tích tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

[DI5] Senior Java Developer - MSB - DXD - 1Y535

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.