Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đánh giá và kiểm tra độc lập về tính hiệu lực, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro an ninh thông tin; cung cấp các đề xuất, khuyến nghị cải tiến;

- Độc lập chủ động trong việc cập nhật, tìm kiếm, phân tích các mối đe dọa, các phương thức và kỹ thuật tấn công có thể ảnh hưởng tới ngân hàng để cung cấp các khuyến nghị ngăn chặn, khắc phục phù hợp tới các bên liên quan; các rò rỉ dữ liệu của ngân hàng ra bên ngoài để kịp thời xử lý giúp hạn chế, phòng tránh các tổn hại tới lợi ích của ngân hàng;

- Nhận diện, đánh giá các mối đe dọa, rủi ro an ninh thông tin từ góc nhìn nghiệp vụ trong các quy trình/ thao tác nghiệp vụ có liên quan tới CNTT, và trong hành trình số hóa;

- Thực hiện chức năng điều phối trong việc xây dựng và thực thi các kịch bản mô phỏng kiểm thử an ninh, đánh giá khả năng giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin góp phần nâng cao chất lượng giám sát và phản ứng xử lý sự cố an ninh thông tin;

- Tham gia xử lý và/hoặc độc lập thực hiện điều tra các sự cố an ninh thông tin và đề xuất các biện pháp kiểm soát, xử lý bổ sung (nếu cần);

- Là đầu mối chính trong các dự án đảm bảo an ninh thông tin như kiểm toán an ninh thông tin, đánh giá an ninh, kiểm thử xâm nhập…

Job Requirement

- Có kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thuộc một trong những lĩnh vực ANTT sau: Pentest, Security Audit, SOC hoặc vận hành hạ tầng (mạng, bảo mật, máy chủ, CSDL) có hiểu biết về bảo mật.

- Hiểu biết rộng về các công nghệ ANTT là một lợi thế: hạ tầng bảo mật mạng (firewall, IPS/IDS), an ninh ứng dụng, bảo mật cho CSDL, bảo mật cho endpoint…

- Có khả năng độc lập nghiên cứu các công nghệ, xây dựng quy trình đánh giá phục vụ công việc nêu trên

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học trở lên với các chuyên ngành ATTT, CNTT, ĐTVT, Toán Tin, Học viện mật mã.

- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình với công việc

- Có khả năng thuyết trình và giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

- Bảo mật đối với thông tin quan trọng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

CVCC Quản lý danh mục tín dụng - QLRR - MSB - 3B347

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

GĐ Phê duyệt tín dụng KH Doanh nghiệp (SME) - QLRR - MSB - 1I238

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - BVH - MSB - 1F241

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Phát triển năng lực – Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F239

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M378

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 20/04/2023

MSB- Trưởng nhóm kinh doanh bảo hiểm - RB - MSB - 2Y045

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - FI - MSB - 1I236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.