Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình quan hệ đối tác trong và ngoài nước

2. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác đối ngoại

3. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các phương án đối ngoại

4. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các quy trình liên quan tới hoạt động đối ngoại

5. Thực thi hoặc phối hợp thực thi công tác đối ngoại theo sự phân công của Lãnh đạo Ban

6. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại theo lĩnh vực phân công

7. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực thi công tác đối ngoại theo lĩnh vực phân công

8. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên

- Ngoại ngữ: Tiếng anh, Cấp độ 2: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 | TOEIC 605-780 hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm chuyên môn từ 3 năm

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu về tổ chức

+ Am hiểu về lĩnh vực/ngành nghề

- Kiến thức chuyên môn

+ Am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ vị trí (Chính sách/quy định/quy trình,...)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CTV truyền thông nội bộ - MSB DF - DXN - 1Y440

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 30/10/2022

Chuyên viên chính thiết kế - TNH - 3C131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 11/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển Văn hóa và Truyền thông - MSB DF - DXN - 1M316

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 03/11/2022

Giám đốc Marketing - TNH - 3C130

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 02/11/2022

Chuyên viên cao cấp Trade Marketing - TNH - 3C129

Location: Ha Noi Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 02/11/2022

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phát triển thương hiệu tuyển dụng - TNG - 2P057

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2022

Giao dịch viên - RB - MSB - 1C117

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 30/10/2022

Giám đốc kinh doanh - TNH - 3C127

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên chăm sóc khách hàng - Ban quản lý tòa nhà văn phòng - Công ty TNPM - 1N232

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 10 Tr VND Expired Date: 27/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.