Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập, kiểm soát tiên lượng mời thầu:

 • Lập tiên lượng mời thầu đưa vào Hồ sơ mời thầu (áp dụng cho các gói thầu trong trường hợp chưa có khối lượng của Tư vấn thiết kế);
 • Kiểm soát tiên lượng mời thầu đưa vào Hồ sơ mời thầu (áp dụng cho các gói thầu trong trường hợp đã có khối lượng của Tư vấn thiết kế).

2. Lập, kiểm soát dự toán gói thầu:

 • Lập dự toán gói thầu để cung cấp cho Hội đồng thầu làm cơ sở thương thảo, đàm phán giá với Nhà thầu (áp dụng cho các gói thầu M&E trong trường hợp chưa có Dự toán của Tư vấn thiết kế);
 • Kiểm soát dự toán gói thầu để cung cấp cho Hội đồng thầu làm cơ sở thương thảo, đàm phán giá với Nhà thầu (áp dụng cho các gói thầu trong trường hợp đã có Dự toán của Tư vấn thiết kế).

3. Tham gia Hội đồng thầu trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu theo sự phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng hoặc các chuyên ngành khác liên quan
 • Ngoại ngữ: Sử dụng tiếng anh thành thạo trong công việc, giao tiếp với đổi tác nước ngoài
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm Dự toán Xây dựng, Microsoft Office, Auto Cad, ... 

2. Kinh nghiệm:

 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dự toán, đấu thầu;
 • Có kinh nghiệm theo dõi và quản lý  hợp đồng cơ điện, dự toán cơ điện.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Hiểu biết về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Chi phí.
 • Hiểu biết và nắm vững các văn bản quy phạm Pháp luật, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản.

- Kiến thức chuyên môn:

 • Có kiến thức tốt về các quy định đối với hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Có kiến thức tốt về vật liệu, vật tư, thiết bị mảng cơ điện;
 • Có kiến thức cơ bản về thiết kế và biện pháp thi công, tổ chức thi công.

4. Kỹ năng/Khả năng:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tuân thủ quy định (Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các nội quy tuân thủ của Công ty)
 • Tinh thần trách nhiệm (Có ý thức trách nhiệm, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn)

- Năng lực chung:

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông (Có kỹ năng giao tiếp tốt; có khả năng thuyết trình)
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện

- Năng lực lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức (Có kỹ năng lập & quản lý kế hoạch công việc, kế hoạch thời gian cá nhân)

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng đàm phán

5. Các yêu cầu khác

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư hồ sơ thanh quyết toán (Làm việc tại các tỉnh; dự án dân dụng, khách sạn, xử lý nước thải) - Tổng thầu TNCons - 1N215

Location: Ha Noi, Nghe An, DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Phát triển dự án - TNH - 2R075

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

CVCC Quản lý thi công (Phụ trách mảng hồ sơ, thanh quyết toán) - Công ty TNCons - TNCons - 1N208

Location: Ha Noi, Nghe An, Ha Tinh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 10/06/2022

Chuyên viên cao cấp kỹ thuật thi công hệ thống xử lý nước thải (Làm việc tại dự án) - Công ty TNCons - TNCons - 1N214

Location: Ha Noi, Nghe An Salary: 18 Tr - 22 Tr VND Expired Date: 10/06/2022

Chỉ huy trưởng công trình khách sạn khu vực miền Trung, Tây Nguyên - Công ty TNCons - TNCons - 1N213

Location: Ha Noi, Nghe An, DakLak Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 10/06/2022

CVCC giải phóng mặt bằng - TNG Realty - 2U099

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/05/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U094

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/05/2022

Chuyên viên cao cấp Quy hoạch - Kiến trúc - TNH - 2R070

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 18/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.