Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Phụ trách các chương trình Khuyến mãi khuyến khích sử dụng Tài khoản MSB, các chương trình thúc đẩy bán Tài khoản… nhằm mục tiêu đạt doanh số mục tiêu của sản phẩm
2, Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai một chương trình hiệu quả như:

 • Làm việc với Trung tâm phân khúc KH để tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của KH đối với sản phẩm dịch vụ Tài khoản của Ngân hàng
 • Đưa ra câu chuyện, hành trình trải nghiệm của KH đối với dịch vụ Tài khoản của MSB
 • Phối hợp với Đơn vị kinh doanh để triển khai bán một cách hiệu quả
 • Phối hợp với các bộ phận phân tích số liệu để có báo cáo, đánh giá hiệu quả chương trình…

3, Làm tờ trình, tài liệu, ấn phẩn bán hàng để làm công cụ triển khai chương trình.

Job Requirement

1, Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan khác
 • Sử dụng tiếng Anh sử dụng thành thạo
 • Sử dụng MS Office thành thạo

2, Kinh nghiệm 

 • Có từ 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực triển khai các chương trình khuyến mãi, bán hàng

3, Kiến thức

 • Am hiểu về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến Tài khoản và thanh toán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

Chuyên gia dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O203

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - MSB - 1I328

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 1C182

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc quản lý Portfolio Dự án Chuyển đổi Số (PMO) - ROX HO - 2Z162

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên chính/ Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp (Hội sở Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B382

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - RB - MSB - 1C181

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác (Fintech) - TNEX Finance - 2Z161

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 02/08/2024

Chuyên viên cao cấp thúc đẩy kinh doanh khách hàng doanh nghiệp - RB - MSB - 1O200

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 19/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.