Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Phát triển và quản lý sản phẩm

 • Xây dựng, cải tiến và quản lý các sản phẩm, giải pháp tín dụng thế chấp (tiêu dùng và kinh doanh), phù hợp với định hướng tăng trưởng của NHBL;
 • Phối hợp cùng các phòng ban, bộ phận liên quan xây dựng, thiết kế tính năng, đặc tính sản phẩm/giải pháp thế chấp dành cho các Phân khúc khách hàng trọng tâm theo định hướng tăng trưởng của NHBL và các phân khúc, chân dung khác theo đề xuất của từng địa bàn, vùng miền, ngành nghề kinh doanh;
 • Theo dõi, rà soát, đánh giá định kỳ chỉ tiêu tài chính, chất lượng sản phẩm, quy trình và thực hiện cải tiến (nếu có);
 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của các chi nhánh và các đơn vị liên quan đến quy trình, đặc tính sản phẩm trong quá trình triển khai sản phẩm;
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan thúc đẩy doanh số sản phẩm;
 • Trực tiếp hoặc phối hợp tham gia đào tạo, xây dựng các tài liệu đào tạo về sản phẩm mới/sản phẩm điều chỉnh; 

2, Tuân thủ và kiểm soát rủi ro

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát quy trình để hỗ trợ tối đa cho đơn vị kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn và lợi nhuận cho ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). 
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động và quy định của Ngân hàng cũng như của bộ phận
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên

 

Job Requirement

1, Trình độ 

 • Tốt nghiệp Đại học với các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế và các ngành liên quan khác 
 • Trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt ( TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương)
 • Thành thạo  các phần mềm tin học văn phòng

2, Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu 4-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm

3, Kiến thức

 • Am hiểu về tổ chức 
 • Am hiểu  về sản phẩm, dịch vụ 
 • Am hiểu về chính sách, quy trình của đơn vị 

4, Kỹ năng 

 • Giao tiếp & Truyền thông
 • Tự nghiên cứu và học hỏi
 • Hoạch định và tổ chức
 • Tư duy Kinh doanh
 • Có  khả năng phân tích và định lượng, khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.