Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tham giac công tác lập kế hoạch GPMB:

 • Tham gia xây dựng và đề xuất phương án, kế hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bồi thường cho cá nhân, tổ chức đảm bảo tuân thủ quy định của TNG và pháp luật;
 • Tham gia lập dự toán tổng chi phí hỗ trợ, bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường, hỗ trợ khác; Xác định mức hỗ trợ, bồi thường cho từng đối tượng đảm bảo tuân thủ quy định của TNG và pháp luật.

2. Thực hiện công tác liên quan đến việc Giải phóng mặt bằng:

 • Chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động chi trả hỗ trợ, bồi thường cho cá nhân, tổ chức theo kế hoạch, phương án và mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Giải đáp, xử lý khiếu nại, thắc mắc của cá nhân, tổ chức về những vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, hỗ trợ, bồi thường.

3. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác GPMB:

 • Xây dựng mối quan hệ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi có Dự án đồng thời là đầu mối làm việc các cơ quan chức năng và chính quyển địa phương về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bồi thường;
 • Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công tác GPMB đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Tập đoàn;
 • Phối hợp chính quyền để soạn thảo các chính sách, quy định, quy trình trong lĩnh vực thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và bồi thường phù hợp với quy định của TNG và pháp luật.

4. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình thực hiện công tác GPMB của Dự án tại các địa phương cũng như quá trình làm việc với nhà nước.
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

5. Công tác khác:

 • Lưu trữ hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bồi thường của Dự án theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc GPMB và Trưởng Ban.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc sư, quy hoạch .... hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh ở trình độ cơ bản, có điểm TOEIC từ 200-300.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, CAD, Project.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu hoặc có kiến thức về pháp luật đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường. 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
 

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung:

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đánh giá vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám sát vùng cây xanh - TNSC - 2X032

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - MSB DF - DXK - 1Y385

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/07/2022

CVC Quản lý rủi ro thẻ và dịch vụ ngân hàng số - QLRR - MSB - 3B225

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Nguồn vốn - Ban nguồn vốn - TNG Realty - 2U114

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý ý tưởng - Ban Quản lý và Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U110

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

Chuyên viên cao cấp Pháp chế (Kinh nghiệm Pháp lý Bất động sản cho thuê) - TNL - 2V021

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý hiệu suất - Phòng Quản lý hiệu suất - TNG Realty - 2U113

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Quản lý sản phẩm - TNG Realty - 2U112

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Phát triển sản phẩm - TNG Realty - 2U111

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

CVCC Đánh giá dự án và Quản lý đối tác vận hành - TNG Realty - 2U109

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.