Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai hoạt động giám sát nghiệp vụ:

 • Tham gia xây dựng quy định, quy trình nội bộ liên quan đến công tác giám sát hoạt động nghiệp vụ;

 • Tham gia xây dựng và vận hành các chương trình giám sát các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch từng thời kỳ;

 • Tham gia xây dựng kịch bản, hệ thống, công cụ hỗ trợ giám sát hoạt động nghiệp vụ;

 • Kiến nghị biện pháp phòng ngừa gian lận, rửa tiền và kiểm soát tuân thủ hiệu quả thông qua công tác giám sát định kỳ và giám sát theo chuyên đề;

 • Theo dõi, đôn đốc hành động khắc phục vi phạm, GAP … từ các chương trình giám sát;

 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng nguồn dữ liệu phân tích và các kịch bản, tiêu chí giám sát mới cho các chương trình giám sát phát sinh theo yêu cầu thực tế.

 • Tham gia tổng hợp, xây dựng sổ tay giám sát nghiệp vụ

 • Xây dựng kênh thu thập thông tin về các vấn đề bất thường theo từng địa bàn, lĩnh vực, nghiệp vụ...

 • Thực hiện và quản lý hệ thống báo cáo cho cấp có thẩm quyền về công tác giám sát nghiệp vụ;

 • Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro vi phạm, gian lận;rửa tiền;

 • Hướng dẫn, phổ biến, đào tạo, truyền thông phòng ngừa rủi ro  cho toàn hệ thống MSB;

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao liên quan đến kiểm tra, giám sát tuân thủ theo sự phân công của Giám đốc Giám sát nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

 • Tiếng Anh cơ bản, cấp độ B1 trở lên

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính;

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

3. Kiến thức:

 • Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

 • Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng và các quy định nội bộ của MSB.

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm,

- Năng lực chung:

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả

 • Khả năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức chuyên môn về tuân thủ, rủi ro

 • Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề

 • Khả năng giải quyết tranh chấp, xung đột

5. Các yêu cầu khác:

 • Khả năng làm việc độc lập

 • Khả năng làm việc dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản trị Cơ sở Dữ liệu - MSB IT BU - DXA - 1M294

Location: Ha Noi Salary: 35 Tr - 40 Tr VND Expired Date: 03/09/2022

CVC Phân tích & Báo cáo Quản lý và thu hồi nợ - QLRR - MSB - 3B266

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CV Chăm sóc khách hàng - KVH - MSB - 3B268

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tài chính - QLRR - MSB - 3B267

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B265

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/09/2022

Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - QLTC - MSB - 3B263

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/09/2022

CV Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B262

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B261

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - QLTC - MSB - 3B260

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/09/2022

CVCC Chính sách nợ bán lẻ - QLRR - MSB - 3B259

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 01/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.